Ohita valikko
Kaksi maahanmuuttajanaista ja mies katsovat kirjoja.

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupunki osallistuu rasisminvastaiseen viikkoon

Julkaistu: 18.3.2024

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.-24.3.2024. Viikon teemana on rasismiin puuttuminen. Vaasan kaupungilla rasisminvastainen työ on jatkuvaa, eikä se työnantajana hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua tai häirintää. Osallistumalla rasisminvastaiseen viikkoon kaupunki haluaa omalta osaltaan nostaa teemaa esiin ja rohkaista rasismin tunnistamiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan.

Asukkaiden onnellisuus on kirjattu Vaasan kaupungin strategiaan ja työtä onnellisuuden eteen tehdään monella taholla.

– Haluamme, että kaikki voivat olla onnellisia Vaasassa riippumatta esimerkiksi etnisestä alkuperästä, ihonväristä, kulttuurista tai äidinkielestä. Osallistumalla rasisminvastaiseen viikkoon haluamme pitää esillä tärkeää aihetta, sanoo Hanna Kakko, Vaasan kaupungin kotoutumispäällikkö.

Rasisminvastainen työ on tärkeää myös vetovoimaisuuden ja kaupungin imagon kannalta.

– Jos haluamme houkutella Vaasaan kansainvälisiä osaajia, on todella tärkeää antaa selkeä viesti, että työtä rasismin kitkemiseksi tehdään jatkuvasti, sanoo Kakko.

Rasisminvastaisen viikon aikana kaupunki kannustaa omia työntekijöitään tekemään aktiivisesti antirasistisia tekoja ja muistuttaa, että pienilläkin teoilla on merkitystä. Viikon aikana järjestetään myös tapahtumia. Kansalaisopisto Alma järjestää kansainvälisen illan 23.3. teemalla Makuja maailmasta ja samalla teemalla järjestetään myös kaikille avoin Punaisen Ristin tapahtuma 19.3.

Mitä rasismi on?

Rasismi on ajatusmalli, jossa ihmisryhmiä määritellään alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan toimintatapoja tai käytäntöjä, jotka syrjivät suoraan tai välillisesti tiettyjä ihmisryhmiä instituutioissa tai yhteiskunnan rakenteissa. Rasismi voi näyttäytyä esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa, asuntomarkkinoilla tai palveluissa.

Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Antirasistinen toiminta vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

Vaasan kaupunki työnantajana ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua tai häirintää. Työyhteisössä ja kaikissa Vaasan kaupungin tapahtumissa käytetään turvallisen tilan periaatteita. Turvallisen tilan periaate tarkoittaa, että jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan, jossa voi olla oma itsensä ja kokea olevansa kunnioitettu täysin omana itsenään. Sitoutumalla yhteisiin periaatteisiin luodaan avoimempaa ja kunnioittavampaa ilmapiiriä.