Förbigå menyn
Kaksi maahanmuuttajanaista ja mies katsovat kirjoja.

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad deltar i veckan mot rasism

Publicerad: 18.3.2024

Veckan mot rasism ordnas 18-24.3.2024. Temat för veckan är att ingripa mot rasism. I Vasa stad är arbetet mot rasism kontinuerligt och som arbetsgivare accepterar staden inte något som helst osakligt bemötande eller mobbning. Genom att delta i veckan mot rasism vill staden för egen del lyfta fram temat och uppmuntra till att känna igen rasism och till verksamhet mot rasism.

Invånarnas lycka har skrivits in i Vasa stads strategi och arbete för lycka görs på många håll.

– Vi vill att alla ska vara lyckliga i Vasa oberoende av till exempel etniskt ursprung, hudfärg, kultur eller modersmål. Genom att delta i veckan mot rasism vill vi betona ett viktigt tema, säger Vasa stads chef för integrationsservicen Hanna Kakko.

Arbetet mot rasism är viktigt även för stadens attraktionskraft och image.

– Om vi vill locka internationella experter till Vasa är det mycket viktigt att ge en klar signal om att vi hela tiden arbetar för att rensa ut rasism, säger Kaakko.

Under veckan mot rasism uppmuntrar staden sina arbetstagare till aktiva antirasistiska gärningar och påminner att även små gärningar har betydelse.  Under veckan ordnas också evenemang. Medborgarinstitutet Alma ordnar en internationell kväll 23.3. med temat Smaker från världen och Röda Korset ordnar också ett evenemang som är öppet för alla med samma tema 19.3.

Vad är rasism?

Rasism är en tankemodell där grupper av människor beskrivs som mindervärdiga till exempel på grund av etniskt ursprung, hudfärg, medborgarskap, kultur, modersmål eller religion.  Med strukturell rasism avses tillvägagångssätt eller praxis som diskriminerar vissa grupper av människor direkt eller indirekt i institutioner eller samhällets strukturer. Rasism kan yppa sig till exempel i arbetslivet, utbildningen, på bostadsmarknaden eller i service.

Antirasism är aktiv och medveten verksamhet mot alla former av rasism. Antirasistisk verksamhet minskar etnisk diskriminering, inverkan av diskriminerande praxis och negativa fördomar.

Vasa stad som arbetsgivare godkänner inget som helst osakligt bemötande eller mobbning. På arbetsplatser och i alla Vasa stads evenemang används principen för tryggt rum. Principen för Tryggt rum betyder att alla har rätt till säker arbetsplats där man kan vara sig själv och känna att man är respekterad som man är. Genom att förbinda oss till gemensamma principer skapar vi ett öppnare och mera respektfullt klimat.