Ohita valikko
verkot

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan seudun kalakuolemiin useita mahdollisia syitä

Julkaistu: 20.6.2024

Vaasan edustalta ja sen eteläpuolisilta alueilta on kevään ja alkukesän aikana löydetty paljon kuolleita kaloja, erityisesti haukia. Kalojen täsmällistä kuolinsyytä ei ole määritelty, vaan on todennäköistä, että asiaan ovat vaikuttaneet useat eri tekijät.

Merenkurkun rehevöitymisen seurauksena merenpohjassa on aikaisempaa enemmän hajoavaa eloperäistä materiaalia, joka kuluttaa vedessä olevaa happea talvenkin aikana. Viime talvena jääpeite tuli rannikolle varhain ja jäät lähtivät keskimääräistä myöhemmin. Jäiden lähdön jälkeen rantavedet lämpenivät nopeasti toukokuun lämpöaallon ansiosta.

– Suurin osa kaloista on arvion mukaan kuollut jo jääpeitteen alla hapenpuutteeseen. Veden lämmettyä hajotustoiminta kalojen raadoissa on kiihtynyt tuottaen kaasuja, jotka ovat nostaneet raadot pintaan, Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi selventää.

Osaltaan kuolemiin on voinut vaikuttaa myös kalojen kutustressi. Kutuvietti on niin voimakas, että kalat pyrkivät kutemaan, vaikka ympäristön olosuhteet ovat huonot.

Toukokuussa otettujen näytteiden perusteella veden happamuus ja happitilanne olivat normaalit Vaasan edustan merialueilla. Myös jokivesistä otettiin kevään aikana ylimääräisiä näytteitä, sillä virtaamahuipun aikaan joet voivat olla melko happamia.

– Jokivesien keväinen happamuus voi aiheuttaa kudun epäonnistumista varsinkin mataliin lahtiin laskevien jokien vaikutusalueella, mutta eivät yleensä kuitenkaan kutevien kalojen kuolemia. Erityisen happamia vesiä ei jokivesien kevään seurannoissa kuitenkaan todettu. Lisäksi jokien happamuustilanne kohentui nopeasti toukokuussa samalla kun jokien virtaamat laskivat, kertoo erikoistutkija Anssi Teppo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Kuolleet kalat eivät heikennä veden laatua. Linnut ja muut eläimet hävittävät suurimman osan raadoista nopeasti. Mökkirannoilla ja uimapaikoilla rantaan ajautuneet kalat voi haudata maahan tai laittaa biojätteeseen. Mikäli äskettäin kuolleita kaloja vielä löytyy merialueelta, niistä voi ilmoittaa alla oleville henkilöille.

Lisätietoja:

  • Ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi, esa.hirvijarvi(at)vaasa.fi
  • Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, vincent.westberg(at)ely-keskus.fi
  • Erikoistutkija Anssi Teppo, anssi.teppo(at)ely-keskus.fi