Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Miehet

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan vanhusneuvosto seuraa tiiviisti Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnittelua ja toteutumista

Julkaistu: 1.3.2021

Vaasan vanhusneuvoston vuoden 2021 tärkeimpiä tehtäviä ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnittelun ja sen toteutumisen seuraaminen sekä ikäystävällisyyden ylläpitäminen Vaasassa monin eri tavoin.

Neuvosto seuraa Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluverkon suunnittelua ja ottaa kantaa suunnitelmiin tarvittaessa vaasalaisten ikäihmisten näkökulmasta. Erityisesti neuvostoa kiinnostavat palveluiden saatavuus, digitalisaatio ja palveluiden keskittäminen.

– Pidämme silmällä myös Eläkeläisten toimintakeskuksen tilannetta, sillä toimintakeskus on tärkeä kokoontumispaikka eläkeläisyhdistyksille ja muille ikäihmisten yhdistyksille, kertoo Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Mäkelä.

Vaasan kaupunki Maailman terveysjärjestön Ikäystävällisten kaupunkien verkostoon

Vanhusneuvoston tekemän aloitteen myötä Vaasa on liittymässä tänä vuonna Maailman terveysjärjestön Ikäystävällisten kaupunkien verkostoon. Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä.

– Kaupungin ikäystävällisyyttä on suunniteltu vuosien 2018–2019 aikana yhteistyössä kaupungin asuntopäällikön, vanhusneuvoston edustajien, esteettömyyskoordinaattorin, koti- ja laitoshoidon kehittämissuunnittelijan sekä kaupungin eri hallintokuntien vastuuhenkilöiden kanssa, kuvailee Vaasan vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Irmeli Mandell.

Tuloksena teimme Vaasan Ikäystävällisyyden toimenpideohjelma vuosille 2020-2025 mm. asumiseen, liikenteeseen, saavutettavuuteen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Toimenpideohjelma yhdistettiin osaksi Ikääntymispoliittista ohjelmaa. Toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.5.2020.

Ikäystävällisyyden kehittäminen on jatkuva prosessi ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Vanhusneuvoston toimikausi vaihtuu 1.6.

Kaupunginhallitus valitsee neuvostoon uudet jäsenet paikallisten eläkeläisyhdistysten ehdotuksista.

Ehdotuksia ikäihmisten toiminnan kehittämiseksi tullaan keräämään kevään aikana

Tänä vuonna vanhusneuvosto kerää ikäihmisten ehdotuksia toimintaansa varten kirjaston toimipisteillä, Eläkeläisten toimintakeskuksella, Vuorikeskuksella ja Vanhusneuvoston verkkosivuilla. Ehdotuksia voi antaa palveluiden kehittämiseksi Vaasassa ja mihin kaivataan muutosta. Tästä tiedotamme lisää myöhemmin.

Liitteenä Vaasan vanhusneuvoston toimintakirje 2021 kokonaisuudessaan: Vanhusneuvoston toimintakirje 25012021