Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Valtiolta jopa 1,2 miljoonaa euroa Pietarsaaren ja Vaasan LUMINA-hankkeelle

Julkaistu: 5.3.2020

Valtionvarainministeriö on myöntänyt 26.2.2020 avustusta Pietarsaaren ja Vaasan kaupungin LUMINA-hankkeeseen enintään 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tehostetaan automaatiota, robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen.

– Tämä on huippujuttu meille kaikille ja tukee tavoitettamme olla edelläkävijä näinä muutosten aikoina, iloitsee Pietarsaaren henkilöstöjohtaja Eva-Maria Emet.

LUMINA-hanke on Pietarsaaren kaupungin, Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysviraston ja Vaasan kaupungin yhteinen kehityshanke, joka on osa Mico Botnia Oy:n koordinoimaa kokonaiskehityshanketta. Tavoitteena on organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot hyötyvät Pietarsaaressa toteutettavasta pilotoinnista siten, että kaikilla organisaatiolla on jatkossa mahdollisuus ottaa käyttöön tehokkaat ja standardoidut talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit.   Samalla myös uuden tiedonhallintalain asettamat vaatimukset on mahdollista toteuttaa lainsäädännön siirtymäajan puitteissa.

 Moderni HR-järjestelmä ja tehokas raportointi

Uusi HR-järjestelmä tulee tarjoamaan kaupunkien työntekijöille modernin ja turvallisen viestintäkanavan esimiesten ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen.  Kaupunkilaisille ja luottamushenkilöille kokonaisuudistus tulee näkymään ajantasaisena ja tehokkaana raportointina päätöksentekoa varten.

– Pietarsaaren kaupunki ja Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto näkevät tämän tärkeänä hankkeena varsinkin aivan lähitulevaisuudessa tulevien organisaatioita koskevien muutosten ja siihen liittyvien haasteiden edessä, sanoo Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöpäällikkö Päivi Stenman.

Vaasan kaupungin ICT-johtaja Teemu Lehtonen ja henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen ovat samaa mieltä.

– Hanke tukee täysin Vaasan kaupungin digitalisaatiovisiota, jossa tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä digipalveluita ja muuttaa prosesseja digitaaliseen muotoon, Lehtonen kertoo.

– Odotan innolla uuden järjestelmän ja erityisesti tekoälyn ja ennustavan analytiikan tuomia mahdollisuuksia henkilöstön johtamisessa, toteaa Kruhse-Poutanen.

 

Mico Botnia Oy Ab on Pohjanmaan maakunnan hallinnollisia tukipalveluita tuottava yhtiö. Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää kuntia, kuntayhtymiä, kuntakonserneja ja julkista sektoria palvelevia tukitoimintoja: talous- ja palkkapalvelut, ICT-palvelut sekä tulkki- ja käännöspalvelut.