Ohita valikko
Vamian rakennus ulkokuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vamian yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Julkaistu: 15.1.2024

Vamian, Vaasan kaupungin ammatillisen oppilaitoksen, yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tänään 15. tammikuuta.

Vamian yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 30.10.2023 ja päättyivät 10.1.2024.

Yhteistoimintaneuvotteluiden perusteena olivat taloudelliset syyt. Vaadittava sopeuttamistarve Vamialla oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Neuvotteluiden aikana säästötarve täsmentyi 1,9 miljoonaan euroon.

Neuvotteluissa käytiin läpi yhteistoimintaneuvotteluiden taloudellisia perusteita ja keskusteltiin vaihtoehtoisista säästökeinoista työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Irtisanomiset koskevat enintään 15 henkilöä

Työnantajan neuvottelujen päättymishetken arvio on, että mahdolliset irtisanomiset koskevat enintään 15 henkilöä eri tehtävissä. Määräaikaisia palvelussuhteita on päättynyt seitsemän kappaletta ja neljän palvelussuhteen osalta tehtävät osa-aikaistetaan.

Lisäksi seitsemän henkilöä on irtisanoutunut tai eläköityy, eikä heidän tilalleen rekrytoida uusia henkilöitä. Säästöjä saadaan myös opetustuntikehyksen leikkauksen, tiimivastaavien tehtävien vähennysten, markkinointi-, matkustus- ja koulutuskustannusten vähentämisen kautta.

Kokonaisuudessaan säästötoimenpiteillä saavutetaan laskennallisesti noin 1,9 miljoonan euron säästö, mikä ei realisoidu kokonaisuudessaan vielä vuoden 2024 aikana.

Neuvotteluissa on tuotu esille, että työnantaja kartoittaa mahdollisuudet työllistää henkilöt Vaasan kaupungilla muihin työtehtäviin. Irtisanomisilta voidaan välttyä, mikäli työntekijöille pystytään tarjoamaan muuta työtä ja työntekijä ottaa vastaan uuden tarjotun työtehtävän.