Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Villa Gerbyn ja Pikitehtaankadun asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä

Julkaistu: 17.8.2021

Villa Gerbyn ja Pikitehtaankatu 28:ssa sijaitsevan Palosaaren entisen työväentalon asemakaavoja ollaan muuttamassa. Nyt nähtäville asetetuissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa kerrotaan miksi kaavamuutokset laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa niihin voi vaikuttaa.

Villa Gerby on rakennettu 1800-luvun lopulla ja sillä on värikäs historia. Huvila on toiminut vuosien saatossa niin kesäasuntona, ravintolana kuin nuorisotalonakin. Viime vuosina Villa Gerby on kuitenkin jäänyt tyhjilleen.

Asemakaavan muutostyössä tutkitaan alueen käyttötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaavatyössä selvitetään, onko Villa Gerbyn tontista mahdollista lohkoa yksi tai useampi asuintontti pientalorakentajille niin, että suojeltu rakennuskanta säilyy ja uudisrakennukset sopivat ympäristöön.  Tavoitteena on myös säilyttää julkinen yhteys rantaan, vaikka tontit siirtyisivät yksityisomistukseen.

Pikitehtaankadulla sijaitsevan entisen työväentalon osalta kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta. Maakuntakaavassa alue on määritelty maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Asemakaavatyössä tutkitaankin mahdollisuutta korvata vanha työväentalo ympäristöön sopivalla asuinkerrostalolla. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2022.

Kaavatyöstä mahdollista antaa palautetta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavatyön tavoitteista ja lähtökohdista on mahdollista antaa palautetta nähtävilläolon aikana 19.8.-2.9.2021. Palautteet voi toimittaa kaavoitukseen sähköpostilla kaavoitus@vaasa.fi, kirjeitse osoitteeseen Vaasan kaupunki / kaavoitus, PL 2, 65101 Vaasa tai vierailemalla Teknisessä virastossa osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A.

Asemakaavamuutoksen laatimisen edetessä pyritään hyödyntämään myös muita osallistumista tukevia työkaluja, kuten kyselyjä ja vuorovaikutustilaisuuksia. Ajankohtaiset uutiset ja kuulutukset ovat nähtävillä kaavoituksen nettisivuilla osoitteessa www.vaasa.fi/kaavoitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. Uusin versio löytyy aina kaavahankkeen nettisivuilta:

Pikitehtaankatu 28: www.vaasa.fi/ak1120
Villa Gerby: www.vaasa.fi/ak1114