Förbigå menyn
Kvarkens steniga skönhet

Rusmedelsförebyggande arbete

Det rusmedelsförebyggande arbetet strävar efter att förebygga och minska de skadliga effekter som rusmedel orsakar såväl användarna och anhöriga som hela samhället. Målet med arbetet är att minska efterfrågan och tillgång på och utbud av rusmedel samt att främja hälsa, säkerhet och välmående. Målet är också att öka förståelsen för rusmedelsmissbruk och de fenomen som sammanhänger med detta samt att främja förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i frågor som anknyter till rusmedel.

Med rusmedel avses här tobaksprodukter, alkohol och droger. Även de skadliga effekterna av penningspel ingår i samma helhet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar på riksnivå för koordineringen och styrningen av det rusmedelsförebyggande arbetet.

Verksamheten i Vasa

I Vasa främjas rusmedelsförebyggande arbete med olika program, utbildningar, evenemang och projekt. Det informeras om aktuella teman och ges tips gällande förebyggande och egenbedömning. Rusmedelsförebyggande arbete utförs i Vasa av bl.a. stadens och områdets aktörer, organisationer, församlingar, myndigheter, arbetsgemenskaper, näringsliv och kommuninvånare.

Ta kontakt

verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete
Merja Huttunen-Metsi