Ohita valikko

Mustavaris

Corvus frugilegus

Mustavariksen ääni on variksen ääntä syvempi ja karheampi. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Mustavaris on Keski-Euroopan laajojen viljelyalueiden tyyppilintuja. Se on levittäytynyt Suomeen 1870-luvulta alkaen. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä mustavariksen esiintymispaikoiksi vakiintuivat Suomessa Satakunta, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa. Suurimmat keskittymät tällä hetkellä ovat Oulussa ja Porissa.

  • Pituus 47 cm
  • Pesä korkealla lehti- tai havupuussa. Samassa puussa saatta olla useita pesiä
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa
  • Syö siemeniä, viljaa, kastematoja, hyönteisiä, myyriä

Elinympäristö. Mustavaris on kulttuurialueiden pesimälintu. Laji pesii yhdyskuntina kaupunkien puistoissa ja maaseudun pienehköissä metsäsaarrekkeissa. Yhtenäisillä, laajoilla metsäalueilla mustavaris ei pesi.

Esiintyminen Vaasassa. Kaupunkilintuatlaksen maastotöiden aikana vuosina 2005-2008 Vaasasta löytyi yhteensä 13 paikkaa, joilla mustavaris havaittiin pesimäaikaan maalis-heinäkuussa. Pesimäyhdyskuntia löytyi kolme: Klemettilästä, Gustavsborgin rannasta ja Vaskiluodosta. Muutamia pareja pesii mahdollisesti Korsholmanpuistikossa ja Sundominlahden eteläpuolella.