Ohita valikko

Punavarpunen

Carpodacus erythrinus

Punavarpuskoiraan tunnistaa sen punaisesta rinnasta ja päästä. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Punavarpunen on kaakkoinen tulokas Suomen lintulajistossa. Sen vuosittaiset pesimäkannat ovat olleet suurimmillaan 1990-luvulla, jonka jälkeen laji on vähentynyt Suomessa. Punavarpunen on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi.

  • Pituus 14 cm
  • Pesä matalalla pensaassa, katajassa tai kuusentaimessa
  • Muuttolintu, joka talvehtii Kaakkois-Aasiassa
  • Syö silmuja, siemeniä, kasvinosia ja hyönteisiä

Elinympäristö. Punavarpunen on puoliavointen pensasalueiden ja omakotitaloalueiden lintu. Se viihtyy myös maaseutuympäristöissä. Vaasassa lajin löytää helpoiten omakotitaloalueiden tuntumasta esimerkiksi Purolasta tai Vetokannakselta. Punavarpunen pesii myös saaristossa.

Esiintyminen Vaasassa. Kaupunkilintuatlaksen maastotöissä punavarpunen on havaittu vuosien 2005-2008 välisenä aikana pesimäaikaan noin 150 atlasruudulta, joten laji on yleinen pesimälintu.