Förbigå menyn

Rosenfink

Carpodacus erythrinus

Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Rosenfinken har kommit till Finland från sydost. Det häckande beståndet var som störst på 1990-talet och efter det har arten minskat i Finland. Rosenfinken är klassad som nära hotad i Finlands hotklassificering.

  • Längd 14 cm
  • Häckar i en låg buske, en eller ung gran
  • Flyttfågel som övervintrar i Sydostasien
  • Äter knoppar, frön, växtdelar och insekter

Livsmiljö. Rosenfinken trivs i halvöppna landskap med buskar och i egnahemshusområden. Den lever också i landsbygdsmiljö. I Vasa hittas arten enklast i egnahemshusområden, till exempel i Bobäck eller Dragnäsbäck. Rosenfinken häckar också i skärgården.

Förekomst i Vasa. Under fältarbetet med fågelatlasen 2005-2008 noterades rosenfinken under häckningstiden inom ca 150 undersökningsrutor. Arten är alltså en allmän häckfågel i Vasa.