Ohita valikko

Tikli

Carduelis carduelis

Tiklipari pesäpaikan lähistöllä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Suomessa tikli on harvalukuinen kulttuurialueiden lintulaji. Se on kohtalaisen uusi tulokas lintulajistossamme. Viimevuosikymmenten aikana lajin pesimäkannat ovat vaihdelleet hieman. Syitä tähän on etsitty mm. vuosittain vallinneista sääoloista.

Tikli on osittaismuuttaja. Suurin osa linnuista siirtyy Etelä- ja Keski-Eurooppaan talven ajaksi. Talveksi Vaasaan jääneet linnut kiertelevät tavallisimmin noin kymmenen linnun parvissa joutomaa-alueiden rikkaruohokentillä etsien talventörröttäjistä soveliasta siemenravintoa.

  • Pituus 14 cm
  • Pesä puussa tai pensaassa
  • Osittaismuuttaja. Osa pesimäkannasta siirtyy Länsi-Eurooppaan
  • Ravintona siemenet, hyönteiset

Elinympäristö. Tikli on puutarhojen, puistojen, pihojen ja joutomaa-alueiden pesimälintu. Se ei ole niin tiukasti sidoksissa ruderaattialueisiin kuin hemppo, mutta tämäntyyppiset alueet ovat myös tiklin tärkeitä ravinnonhakupaikkoja. Usein hempon tapaan muutamia tiklipareja pesii toistensa lähellä.

Esiintyminen Vaasassa. Tikli viihtyy puistoissa, omakotitaloalueilla ja erityyppisten joutomaa-alueiden läheisyydessä. Vaasasta tiklin löytää pesimäaikana helpoiten Suvilahden vanhan kaatopaikan alueelta tai Onkilahden hautausmaan läheisyydestä. Vaasasta tikli on havaittu pesivänä 43 selvitystutkimusruudulla.