Ohita valikko

Uuttukyyhky

Columba oenas

Uuttukyyhkyt muuttavat maaliskuussa takaisin Suomeen. Muuttomatkallaan ne pysähtyvät teiden varsille etsimään ravintoa. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Uuttukyyhky on kulttuurialueilla viihtyvä, harvalukuinen pesimälintu. Sen esiintymisen painopiste on Etelä-Suomessa. Uuttukyyhky on pesimäaikoina huomaamaton ja arka, ja se jää helposti havaitsematta.

  • Pituus 33 cm
  • Pesä palokärjen kolossa tai pöntössä
  • Muuttolintu. Talvehtii Lounais-Euroopassa
  • Ravintona siemenet ja jyvät

Elinympäristö. Uuttukyyhky viihtyy erityisesti maaseutuympäristöjen metsiköissä ja kartanoiden puistikoissa. Laji pesii puiden koloissa ja pesäpöntöissä. Kyyhkyjen tapaan uuttukyyhkykin munii kaksimunaisen pesyeen kaksi tai kolme kertaa pesimäkauden aikana. Viimeiset poikueet saattavat tämän vuoksi olla pesässä vielä syyskuussa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa harvalukuisen uuttukyyhkyn näkee varmimmin lajin kevätmuuton aikaan maalis-huhtikuussa laajoilla peltoalueilla Lentokentän tai Söderfjärdenin läheisyydessä. Muuttoaikoina uuttukyyhkyt viihtyvät hyvin sepelkyyhkyparvissa. Näistä parvista uuttukyyhkyn erottaa sepelkyyhkystä pienemmän koon perusteella.