Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä etsimässä ruokaa pellolta. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Töyhtöhyyppä on helposti tunnistettava, mustavalkoinen ja töyhtöpäinen kahlaajalintu. Sen havaitsee helpoiten kevätmuuton aikaan maalis-huhtikuussa, jolloin töyhtöhyyppäparvia näkee peltojen ja teiden varsien pälvipaikoilla etsimässä ruokaa. Kuovien tapaan töyhtöhyypät yöpyvät mielellään kevätmuuttomatkallaan jäällä sulapaikkojen läheisyydessä.

  • Pituus noin 30 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttolintu. Talvehtii Länsi- ja Etelä-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset ja madot

Elinympäristö. Töyhtöhyyppä on peltojen, soiden ja rantaniittyjen lintu. Lajin tyypillistä heittelehtivää soidinlentoa pääsee näkemään erityisesti huhti-toukokuussa, jolloin soidinaika on kiihkeimmillään.

Esiintyminen Vaasassa. Töyhtöhyyppä esiintyy Vaasassa kaupungin eteläpuoleisilla peltoalueilla Lentokentällä ja Söderfjädenillä. Laajoille peltoaukeille kerääntyy useita pareja pesimään lähekkäin. Saaristosta töyhtöhyyppä puuttuu.