Ohita valikko

Töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä etsimässä ruokaa pellolta. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Töyhtöhyyppä on helposti tunnistettava, mustavalkoinen ja töyhtöpäinen kahlaajalintu. Sen havaitsee helpoiten kevätmuuton aikaan maalis-huhtikuussa, jolloin töyhtöhyyppäparvia näkee peltojen ja teiden varsien pälvipaikoilla etsimässä ruokaa. Kuovien tapaan töyhtöhyypät yöpyvät mielellään kevätmuuttomatkallaan jäällä sulapaikkojen läheisyydessä.

  • Pituus noin 30 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttolintu. Talvehtii Länsi- ja Etelä-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset ja madot

Elinympäristö. Töyhtöhyyppä on peltojen, soiden ja rantaniittyjen lintu. Lajin tyypillistä heittelehtivää soidinlentoa pääsee näkemään erityisesti huhti-toukokuussa, jolloin soidinaika on kiihkeimmillään.

Esiintyminen Vaasassa. Töyhtöhyyppä esiintyy Vaasassa kaupungin eteläpuoleisilla peltoalueilla Lentokentällä ja Söderfjädenillä. Laajoille peltoaukeille kerääntyy useita pareja pesimään lähekkäin. Saaristosta töyhtöhyyppä puuttuu.