Förbigå menyn

Tofsvipa

Vanellus vanellus

Tofsvipa som söker föda på en åker. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Tofsvipan är en vadare som med sin svart-vita teckning och tydliga tofs i nacken är lätt att känna igen. Den upptäcks lättast under vårflyttningen i mars-april, då man kan se flockar av tofsvipor som söker efter föda på snöfria fläckar på åkrar och vägrenar. Liksom spoven övernattar tofsvipan under sin vårflyttning gärna på isen i närheten av öppet vatten.

  • Längd ca 30 cm
  • Boet byggs på marken
  • Flyttfågel. Övervintrar i Väst- och Sydeuropa
  • Födan består av insekter och maskar

Livsmiljö. Tofsvipan trivs på åkrar, myrar och strandängar. Artens typiska kastande flykt kan beskådas bäst i april-maj, då parningstiden är som intensivast.

Förekomst i Vasa. Tofsvipan förekommer på åkerområden vid flygfältet och Söderfjärden i södra delen av Vasa. På vidsträckta åkerfält samlas åtskilliga par för att häcka intill varandra. Tofsvipan saknas i skärgården.