Ohita valikko

Meriharakka

Haematopus ostralegus

Mustavalkoinen, pitkäjalkainen ja -nokkainen meriharakka on näkyvä ja helposti tunnistettava lintulaji. Meriharakan ääni on lisäksi tunnusomainen ja voimakas piippaus, joka kuuluu kauaksi. Tämän vuoksi meriharakat ovat tulleet luotettavasti kartoitettua atlaksen maastotöiden aikana. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Meriharakka on yleinen kahlaaja kaikkialla rannikkoalueillamme sekä sisä- että ulkosaaristossa. Pesimäkannat ovat runsastuneet 1900-luvun loppupuolelta alkaen ja nykyisin meriharakka on paikoin levinnyt pesimään Etelä- ja Keski-Suomen suurten järvien alueelle. Vaasassa tehdyssä Torgrundin pesimälinnustolaskennassa meriharakkakannan todettiin runsastuneen viimeisten vuosien aikana.

Meriharakka on helppo tuntea mustavalkoisesta höyhenpuvusta ja pitkästä oranssinpunaisesta nokasta. Laji on pesäpaikallaan soidin- ja poikasaikana äänekäs, joten atlaksen kannalta meriharakka on helposti havaittava lintulaji.

  • Pituus noin 45 cm
  • Pesä maassa somerikolla tai hietikolla
  • Muuttolintu, talvehtii Länsi-Euroopan rannikolla
  • Syö hyönteisiä, kotiloita, matoja, simpukoita

Elinympäristö. Meriharakka pesii saariston suurilla saarilla tai pienillä lintuluodoilla. Laji suosii avoimia hiekka-, kivikko- tai niittymäisiä rantoja. Kaikkein jyrkimmiltä kalliorannoilta meriharakka puuttuu pesimälajistosta. Rannikolla useita pareja on pesinyt teollisuusalueilla ja ruderaattialueilla. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi Onkilahdella ja Vaskiluodossa.

Esiintyminen Vaasassa. Meriharakka on havaittu noin 100 atlasruudun alueella. Laji on saariston tyyppilajeja. Kaupunkialueella meriharakka on pesinyt sisämaassa Strömbergin teollisuusalueella. Tässä tapauksessa pesintä oli tapahtunut teollisuushallien katoilla. Normaalioloissa meriharakka pesii maassa saariston somerikkoisilla osilla.