Ohita valikko

Rantojen lajit

Rannat ovat maa-alueita, jotka sijaitsevat vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Ranta-alueilla esiintyy monipuolinen lintulajisto. Niissä viihtyy sorsia, uikkuja ja kahlaajia. Monet rantojen lintulajeista ovat sopeutuneet elämään lähellä rakennettuja rantoja. Lintulajisto vaihtelee rantojen rehevyyden mukaan. Rehevillä rannoilla on rikkaampi lintulajisto kuin karuilla ja kivikkoisilla rannoilla. Rannoilla tavataan pesivänä muun muassa tukkasotkia, telkkiä, silkkiuikkuja ja meriharakoita.

Maankohoamisrantaa Sundomin saaristossa. Kuva Jan Nyman.