Ohita valikko

Ruovikko

Järviruoko voi muodostaa läpitunkemattoman alueen pitkin rantoja. Kuva Jan Nyman.

Järviruoko on pohjolan suurin ruoho ja leviää hyvin tehokkaasti kasvin juurakon ansiosta. Laji tulee usein vallitsevaksi ranta-alueilla ja vain muutamat muut lajit pystyvät selviytymään kilpailussa. Järviruoko voi kasvaa sekä kosteassa maassa että vedessä, aina 2,5 metrin syvyyteen asti ja rehevöittää vettä. Lakastuva järviruoko muodostaa biomassaa, mikä hajoaa ja avustaa voimakkaasti maankohoamista. Järviruoko nopeuttaa maankohoamista myös siten, että sedimenttihiukkaset hidastuvat ja laskeutuvat pohjaan. Samasta syystä voi järviruokovyöhyke olla tärkeä vedenlaadulle, kun maalta tuleva vesi puhdistuu valumalla ruovikkovyöhykkeen läpi ennen kuin se tavoittaa järven tai meren.

Monet ihmiset eivät pidä järviruo’osta joka on vaikea pysäyttää, kun se lähtee leviämään.  Suuret ja matalat ruovikkoiset rannat ovat kuitenkin tärkeitä monille lintulajille. Pajusirkku, ruokokerttunen ja rytikerttunen viihtyvät ruovikoissa ja monet muut lajit käyttävät ruovikoita lepopaikkoina muuttomatkojen aikana. Eteläisellä kaupunginselällä on Vaasan suurimmat kosteikot ja lintuja voi katsella kahdesta lintutornista alkukeväästä syksyyn asti.