Förbigå menyn

Vassbevuxna stränder

Vassen kan bilda ogenomträngliga bälten längs stränderna. Foto Jan Nyman.

Vass är det största gräset i Norden och sprider sig mycket effektivt tack vare skott från den krypande jordstammen. Arten kommer ofta att helt dominera ett strandområde och få andra arter klarar sig i konkurrensen. Den kan växa både på fuktig mark och i vatten, ända ner till 2,5 meters djup och är en karaktärsart för näringsrika vatten. Vissnande vass bildar lager som förmultnar och bidrar starkt till landhöjningen. Vassen påskyndar också landhöjningen genom att sedimentpartiklar bromsas upp och faller till botten. Av samma orsak kan vassbälten vara viktiga för vattenkvaliteten, vatten från land renas innan det når sjön eller havet då det rinner genom ett vassbälte.

Tidigare nyttjades vass på många sätt och var ett av de viktigaste gräsen. Vass kan användas som takmaterial eller till vassmattor och vipporna stoppade man både madrasser och kuddar med. Vipporna kan också användas till att färga garn med och roten kan torkas och malas till mjöl.

Många ogillar vassen som är svår att stoppa då den breder ut sig, men vidsträckta vassbevuxna stränder är viktiga för många fågelarter. Sävsparv, sävsångare och rörsångare häckar i vassen och många andra arter utnyttjar vassområden som rastplatser under flyttningen. Längst inne i Södra Stadsfjärden finns de största vassområdena i Vasa och fågellivet i vassen kan studeras från två fågeltorn från tidig vår ända till höstflyttningen.