Ohita valikko

Lepakot

Suurin osa Kaupunginrannan lepakkohavainnoista on tehty Lehmuspuistossa ja Hietalahden Villan puistossa, joissa on havaittu pohjanlepakoita (Eptesicus nilssonii), viiksisiippoja (Myotis mystacinus) ja vesisiippoja (Myotis daubentonii).

Pohjanlepakot viihtyvät asutuksen läheisyydessä ja pyydystävät ravinnokseen katuvalojen houkuttelemia hyönteisiä. Pohjanlepakot eivät ole erityisen valonarkoja eivätkä juurikaan häiriinny esimerkiksi liikenteestä. Viiksisiipat puolestaan etsivät ravintonsa pimeistä kuusikoista ja ovat herkkiä valolle. Vesisiipan tapaa useimmin lampien ja ojien läheisyydestä.

Pohjanlepakko ja vesisiippa. Jouko Keto.