Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Eteläinen kaupunginselkä

Polku Eteläisen Kaupunginselän alueella. Kuva Jan Nyman.

Vaasan Eteläinen Kaupunginselkä sijaitsee kaupungin keskustan eteläpuolella. Lahti työntyy pitkänä kielekkeenä rannan suuntaisesti kaupungin eteläpuolelta aina Tuovilan-Laihianjoen suulle. Merenlahti on kuusi kilometriä pitkä ja linnustolle lahden perukan ruovikkoinen jokisuisto on tärkeä alue. Lisäksi järviruokoa kasvaa runsaasti myös eteläisessä osassa lahtea ja rannoilla viihtyvät sekä harmaa- että tervaleppä.

Eteläisen Kaupunginselän linnustoon pääsee tutustumaan Ryövärinkarin lintutornista käsin. Havainnointia helpottavat huomattavasti kiikari ja kaukoputki. Ryövärinkarin lintutornille pääsee Risön metsätien pysäköintipaikalta metsän ja ruovikon läpi kulkevaa pitkospuureittiä pitkin. Tornille pääsee vain kävellen, tällä hetkellä kulku-yhteys ei ole esteetön. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan kaikille käyttäjille toimivaa, turvallista ja helposti saavutettavaa paikkaa. Ryövärinkarin lintutornilla on nuotio- ja levähdyspaikka. Tuovilanjoen suulla on myös lintutorni, jolle pääsee läheisen pysäköintipaikan kautta. Tätä aluetta hoitaa Metsähallitus.

Eteläisen Kaupunginselän alueelle kerääntyy mm. vesilintuja ja kahlaajia kevät- ja syysmuuton aikaan lepäilemään ja ruokailemaan. Alueella havaitaan uikkuja, sorsia, hanhia, kurkia ja kahlaajia. Kesäisin Eteläisen Kaupunginselän ruovikoissa ja ranta-metsissä pesimälinnusto on runsaslajinen. Ruovikoissa pesivät mm. pajusirkku ja ruokokerttunen. Harvalukuisempia pesimälajeja ovat pensassirkkalintu ja viiksitimali. Rantametsien asukkaita ovat mm. pyy, varpuspöllö, sirittäjä, peukaloinen, mustarastas, satakieli ja pikkutikka.

Alueella voi kokea luontoelämyksiä vuoden jokaisena kuukautena, mutta paras retkeilyaika osuu huhti-lokakuun väliselle ajalle.

Näkymä Ryövärinkarilta. Kuva Christine Bonn.