Ohita valikko

Eteläinen kaupunginselkä

Polku Eteläisen Kaupunginselän alueella. Kuva Jan Nyman.

Vaasan Eteläinen Kaupunginselkä sijaitsee kaupungin keskustan eteläpuolella. Lahti työntyy pitkänä kielekkeenä rannan suuntaisesti kaupungin eteläpuolelta aina Tuovilan-Laihianjoen suulle. Merenlahti on kuusi kilometriä pitkä ja linnustolle lahden perukan ruovikkoinen jokisuisto on tärkeä alue. Lisäksi järviruokoa kasvaa runsaasti myös eteläisessä osassa lahtea ja rannoilla viihtyvät sekä harmaa- että tervaleppä.

Kaupunginselän reitti

Eteläisen kaupunginselän ympäri on suunniteltu noin 30 km pitkää ulkoilureittiä, Kaupunginselän kierrosta. Kesällä 2022 avattiin käyttöön tämän reitin ensimmäinen 7 km pituinen osuus, jota kutsutaan Kaupunginselän reitiksi. Reitti alkaa Kalarannasta ja jatkuu Risöhön asti. Valtaosa reitistä kulkee Vaasan kaupungin omistamalla maalla, mutta loppuosa reitistä kulkee Metsähallituksen hallinnoimalla maalla.

Reitin varrella on lukuisia historialtaan ja luonnoltaan mielenkiintoisia kohteita, joita esitellään kaikkiaan kuudellatoista (16) kohde- ja luontokyltillä. Reitillä on myös tauko- ja tulipaikkoja, uimarantoja ja penkkejä. Kulku on osin valaistu ja sillä kulkeminen on pääosin esteetöntä Majakkakivelle saakka, mutta joitain haasteellisia mäkiä reitillä kuitenkin esiintyy. Kävellen ja pyörällä kuljettavan reitin rinnalla kulkee myös meloen kuljettava reitti Kruununmakasiinin rannasta Majakkakivelle saakka. Melontalaituri löytyy myös Ahvensaaresta.

Metsähallituksen omistamalla maalla Eteläisen Kaupunginselän linnustoon pääsee tutustumaan Ryövärinkarin lintutornista käsin. Havainnointia helpottavat huomattavasti kiikari ja kaukoputki. Ryövärinkarin lintutornille pääsee Risön metsätien pysäköintipaikalta metsän ja ruovikon läpi kulkevaa pitkospuureittiä pitkin. Tornille pääsee vain kävellen, tällä hetkellä kulku-yhteys ei ole esteetön. Ryövärinkarin lintutornilla on nuotio- ja levähdyspaikka. Tuovilanjoen suulla on myös lintutorni, jolle pääsee läheisen pysäköintipaikan kautta. Torni itsessään ei ole kuitenkaan esteetön, mutta sinne johtaa jyrkkä ramppi.

Eteläisen Kaupunginselän alueelle kerääntyy mm. vesilintuja ja kahlaajia kevät- ja syysmuuton aikaan lepäilemään ja ruokailemaan. Alueella havaitaan uikkuja, sorsia, hanhia, kurkia ja kahlaajia. Kesäisin Eteläisen Kaupunginselän ruovikoissa ja ranta-metsissä pesimälinnusto on runsaslajinen. Ruovikoissa pesivät mm. pajusirkku ja ruokokerttunen. Harvalukuisempia pesimälajeja ovat pensassirkkalintu ja viiksitimali. Rantametsien asukkaita ovat mm. pyy, varpuspöllö, sirittäjä, peukaloinen, mustarastas, satakieli ja pikkutikka.

Alueella voi kokea luontoelämyksiä vuoden jokaisena kuukautena, mutta paras retkeilyaika osuu huhti-lokakuun väliselle ajalle.

Näkymä Ryövärinkarilta. Kuva Christine Bonn.