Ohita valikko

Linnut

Eteläisen kaupunginselän linnustoon voi tutustua Suvilahden kaatopaikanmäeltä sekä Ryövärinkarin ja Tuovilanjoen lintutorneista käsin. Kevät- ja syysmuuttojen aikaan Eteläiselle kaupunginselälle kerääntyy muun muassa vesilintuja ja kahlaajia levähtämään ja ruokailemaan. Alueella voi nähdä silkkiuikkuja, lapasorsia, merihanhia, kurkia ja liroja.

Liro (Tringa glareola) ja kurki (Grus grus). Jan Nyman.
Polku Ryövärinkarin lintutornille. Jan Nyman.

Kesäisin Eteläisen kaupunginselän ruovikoissa ja rantametsissä pesii runsaslajinen linnusto. Ruovikoissa pesivät muun muassa pajusirkku ja ruokokerttunen, harvalukuisempina pensassirkkalintu ja viiksitimali. Rantametsissä elää muun muassa pyitä, varpuspöllöjä, sirittäjiä, peukaloisia, mustarastaita, satakieliä ja pikkutikkoja. Uhanalaisista lajeista alueella on tavattu esimerkiksi mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), tukkasotka (Aythya fuligula) ja selkälokki (Larus fuscus).

Sirittäjä (Rhadina sibilatrix) ja ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus). Jan Nyman.
Eteläisen kaupunginselän pohjukassa on otolliset olosuhteet niin vesi kuin maalinnuillekin. Jan Nyman.