Ohita valikko
Pyöräily

Kestävä liikkuminen

Kestävän liikkumisen ohjelma

Vaasan kaupungin kestävän liikkumisen ohjelman tarkoituksena on laatia kaupungin yhteiset suuntaviivat arkiliikkumisen edistämiseksi ja vastata kysymykseen, miten Vaasassa liikutaan, kun kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Nykytilan katsauksen liikkumiseen Vaasassa voit katsoa tästä.

Hankkeen toteuttaa Vaasan kaupunki yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja Traficomin kanssa.

Ohjelman eteneminen

 1. Kevät 2019

  • Liikkumisen nykytilan selvittäminen
  • Asukaskysely, jolla kartoitetaan vaasalaisten ajatuksia ja asenteita liikkumisesta
  • Kyselyyn vastasi yhteensä 561 henkilöä. Kyselyn tulokset (pdf)
 2. Kesä 2019

  • Tulevaisuuskuvien, vision ja tavoitteiden laadinta
  • Työpaja kaupungin virkamiehille, viranomaisille ja luottamusmiehille
  • Vuorovaikutusseinä Vaasan pääkirjastolla ja verkossa – asukkaat saavat vaikuttaa tulevaisuuskuvien määrittelyyn
 3. Syksy 2019

  • Työpaja kaupungin työntekijöille, virkamiehille, poliitikoille ja yhdistyksille
  • Työpajan pohjalta tehty asukaskysely, jonka avulla kartoitetaan kaupungin kaupunkilaisten ajatuksia liikkumisesta sekä kaupungin viihtyisyydestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 471 henkilöä. Kyselyn tulokset (pdf)
  • Konkreettisten toimenpiteiden määrittely ja kaupungin nykyisten ohjelmien yhteensovittaminen vision ja tavoitteiden kanssa
 4. Talvi 2020

  • Valmis ohjelma

Mikä on kestävän liikkumisen ohjelma?

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristölle suotuisia kulkutapoja, kuten pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä. Kestävää liikkumista ja liikennettä voidaan edistää myös esimerkiksi kestävää liikkumista tukevalla infrastruktuurilla, suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja hyödyntämällä älykkäitä liikennepalveluja. Motivan sivuilta voit lukea lisää kestävästä liikenteestä ja liikkumisesta.

Uusiempien tilastotietojen mukaan liikenne on yksi eniten päästöjä aiheuttava sektori Vaasassa. Tieliikenteen päästöjä tulisi vähentää 90%, jotta Vaasan kaupunki olisi energia- ja ilmasto-ohjelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Vaasan Yliopiston järjestämässä Vaasan murrosareenassa on määriteltiin 26 välitöntä muutostoimea kestävämmän liikkumisen ja liikenteen edistämiseksi Vaasassa. Kestävän liikkumisen ohjelma sisältyy näihin muutostoimiin. Myös esimerkiksi joukkoliikenteen imagon parantaminen, joukkoliikenne-sovelluksen käyttöönotto, pyöräteiden ja -reittien parantaminen ja sähköpyörien vuokraamispalvelut edistävät kestävien kulkumuotojen lisääntymistä kaupunkiliikenteessä.