Ohita valikko

Vaasan kävelykeskustan yleissuunnitelma

Vaasan kävelykeskustan laajentamiseksi ja kehittämiseksi tehdään Vaasan keskustan osayleiskaavaan perustuva yleissuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on toimia kokonaissuunnitelmana kävelykeskustan laajentamiselle ja ydinkeskustan katu- ja muiden yleisten alueiden kehittämiselle.

Suunnittelun tavoitteena on:

  • Ydinkeskustan elinvoimaisuuden, houkuttelevuuden, viihtyisyyden ja toimivuuden parantaminen.
  • Kävelykeskustan kehittäminen korkeatasoisena, omaleimaisena ja monipuolisena kaupunkiympäristönä.
  • Ydinkeskustan liikenteen rauhoittaminen ja sen kehittäminen erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.
  • Liikekeskustan kaupallisen menestyksen turvaaminen ja edistäminen.
  • Nykyisen liikekeskustan yhdistäminen liikekeskustan laajennusalueeseen (Wasa Station) sekä ydinkeskustan ja rannan linkittäminen vahvemmin yhteen.

Yleissuunnitelman luonnokset pidettiin nähtävillä vuoden 2020 lopussa. Yleissuunnitelma koski alun perin koko Hovioikeudenpuistikkoa, torin ympäristöä sekä osittain liikekeskustan palokatuja ja muita keskeisiä katualueita. Rajaus on työn aikana tarkentunut ja hieman muuttunut. Välillä Ratakatu-Pitkäkatu toteutus on jo käynnissä ja Kauppatorin kehittämisestä on käynnissä erillinen suunnittelukilpailu.

Yleissuunnitelma painottuu muutosten jälkeen ensisijaisesti Hovioikeudenpuistikkoon välillä Raastuvankatu-Rantakatu. Tästä osa-alueesta oli luonnosvaiheessa kaksi vaihtoehtoa – Symmetria ja Radalta rantaan. Vaihtoehtoja on yhdistetty palautteen pohjalta. Uudessa ratkaisussa puistikon pohjoispuoli muuttuu kokonaan kävelykaduksi välillä Raastuvankatu-Kirkkopuistikko, ja välillä Kirkkopuistikko-Rantakatu kävelykaduksi, jonka läpi menee pihakatu. Puistikon eteläpuoli säilyy tavallisena yksisuuntaisena katuna, mutta niin, että pysäköinti sallitaan kummallekin puolelle katua ja keskelle jää ainoastaan yksi ajokaista.

Tällä tavalla pysäköintipaikkojen määrä säilyy nykytilanteen tasolla, ja molemmin puolin puistikkoa säilyy kiinteistöjen hyvä saavutettavuus eri kulkumuodoilla. Välillä Raastuvankatu-Kirkkopuistikko muutosta on jo kokeiltu kahtena kesänä kesäkävelykadun muodossa, ja kokeiluja on tarkoitus jatkaa koko osa-alueella Raastuvankatu-Rantakatu, ennen kuin edetään toteutukseen.

Suunnitelma pidetään nähtävillä 27.9.-11.10.2022. Nähtävilläolon ja suunnitelman mahdollisen jatkotyöstämisen jälkeen suunnitelma hyväksytään Kaupunkiympäristölautakunnassa. Hyväksytystä yleissuunnitelmasta jatketaan tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen osa-alueittain.