Ohita valikko
Hanke

2/2022 Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama

Vaasan kaupunki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 202X mennessä (ennen vuotta 2030). Myös EU on nostanut vuoden 2030 ilmastotavoitettaan ja sitoutunut vähentämään päästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä liittyy myös kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 ilmasto- ja energiastrategiaan. Vaasan satamalla on paitsi kaupungin tavoitteen kannalta, myös alueen teollisuuden kannalta keskeinen rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen lähtökohtana on selkeyttää sataman ekosysteemiä, sen toimijoiden tarpeita ja sataman roolia ja mahdollisuuksia hiilineutraaliustavoitteet huomioiden. Työllä haetaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten miten integroida satama osaksi ekosysteemiä, joka kehittyy yhä hiilineutraalimpaan suuntaan esimerkiksi energiaratkaisuissa. Hanke on luonteeltaan roadmap-työtä, ja sen tavoitteena on
ensisijaisesti mahdollistaa pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ hiilineutraaliuden tavoitteluun ekosysteemissä. Satamaekosysteemi tarvitsee vahvan, joustavan pohjan sataman palveluiden kehittämiselle ja tilankäytölle tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päähankkeen toteuttaja on Kvarkenhamnar Aktiebolag, filial i Finland. Osaprojektin toteuttaja on Vasek.

Tämä projekti edistää Vaasan innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta. www.vaasa.fi/innovaatioekosysteemisopimus

Lisätiedot

Kehitysjohtaja Tommi Tuominen
tommi.tuominen(at)kvarkenports.com