Förbigå menyn

Praktikplatser och lärdomsprov

Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

Genom praktiken och slutarbetena kan de studerande bekanta sig med de arbetsmöjligheter som staden erbjuder och med staden som arbetsgivare samt skapa viktiga arbetslivskontakter med tanke på framtiden.

Praktikplatser inom småbarnspedagogiken

Arbetsgemenskaperna inom småbarnspedagogiken i Vasa stad fungerar som platser för inlärning i arbetet samt handledd praktik för universitetens, yrkeshögskolornas och andra stadiets studerande. De studerandes praktik och inlärning i arbetet baserar sig på avtal mellan läroanstalterna och småbarnspedagogiken.

Studeranden söker i samarbete med sin handledande lärare en praktikplats som är lämplig med tanke på målsättningen för praktiken. Den handledande läraren ser också till att studeranden har tillräckliga kunskaper och färdigheter för praktiken.

När platsen för praktik eller inlärning i arbetet har bekräftats ska studeranden kontakta praktikplatsens förman i förväg och avtala om praktiska frågor som rör praktiken.

Läs mera på sidan för småbarnspedagogik.

Praktikplatser inom andra områden

Alla lediga Praktikplatser för högskolestuderande finns i Kuntarekry.

Mer information om praktikmöjligheter och lärdomsprov inom andra områden kan du begära direkt från stadens olika enheter och rekryteringsservice.

Rekryteringsservicen:
Anne Lindell
tfn 040 153 4564
anne.lindell@vasa.fi

 

Lärdomsprov

Ett centralt strategiskt mål för Vasa stad är att vara en attraktiv arbetsgivare – att locka kompetent arbetskraft och få studerande att stanna kvar på området hör till våra viktigaste mål.

Vi förhåller oss positivt till att göra lärdomsprov och på den här sidan samlar vi också olika ämnen för lärdomsprov.

Du kan också ta kontakt ifall du har någon idé på ett lämpligt ämne för stadsorganisationen: rekrytointi@vaasa.fi

Nedan finns en lista över forskningsämnen samt teman, som vi skulle önska få lärdomsprov om.

För lärdomsprov utifrån Vasa stads behov kan också ersättning betalas.

Ämnen för lärdomsprov:

Attraktiva Vasa

  • Nya former av delaktighet, inkluderande budgetering – vad händer sedan?                          Kontaktperson: Förvaltningschef Henni Kurvinen, henni.kurvinen@vaasa.fi 

 

  • Utvecklingsplanerna för Lillkyro och Sundom – framtiden för Vasas landsbygdsområden            Kontaktperson: Strategi- och områdesservicechef Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi