Ohita valikko

Harjoittelijat kertovat

Harjoittelussa pääset osaksi työyhteisöä ja tekemään koulussa opittuja asioita turvallisessa ympäristössä. Harjoittelun aikana mukaan tarttuu monipuolista näkemystä työstä – opintojenkin pariin on mukava palata käytännön taitoja taskussa. Työkokemus isosta organisaatiosta näyttää hyvältä myös CV:ssa.

Lue meillä harjoittelussa olleiden tarinoita alta!

Johanna Niemi, harjoittelija / Energiakoulutuspolku

Toisen vuoden ympäristöteknologian opiskelija Johanna Niemi päätti hakea Vaasan kaupungille harjoitteluun, koska halusi avartaa näkemystään omasta alastaan. Harjoittelu energiakoulutuksen polun työryhmässä on tukenut opintoja ja tarjonnut uusia oppeja.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun? 

Harjoittelu on mielenkiintoinen tilaisuus päästä oppimaan uutta ja sen aikana pääsee haastamaan itseään. Samalla harjoittelu avartaa näkemystä omasta alasta. Halusin myös erityisesti päästä näkemään alan kunnallista puolta.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta? 

Olen perehtynyt siihen, miten energiapolkua toteutetaan eri kouluilla. Harjoittelun aikana olen suunnitellut, miten koulutusta eri asteilla voisi edistää ja tehdä johdonmukaisemmaksi. On ollut kiva päästä kokeilemaan uusia asioita.

Käytännössä työtehtäviin on kuulunut vierailuja eri kouluissa, raportointia, sähköpostien lähettelyä ja suunnittelutyötä. Suoritan harjoittelua opintojen ohessa ja melko vapaasti ole päässyt suunnittelemaan omien työpäivien kulun.

Mikä on ollut parasta? Onko harjoittelussa ollut haasteita? 

Paras asia harjoittelussa ovat olleet vierailut kouluilla. Olen päässyt näkemään uusia paikkoja ja esimerkiksi kokeilemaan bee-botteja päiväkodilla. Bee-botit ovat lattiarobotteja, joilla lapset voivat opetella ohjelmoinnin alkeita.

Harjoittelussa alkuun pääseminen oli ensin hieman hankalaa ennen kuin vierailut kouluilla alkoivat. Asioiden toteuttamista piti miettiä tyhjästä ja lopulta alkuperäiset suunnitelmat muuttuivat paljon.

Onko jokin yllättänyt? 

Yllättävää on ollut se, miten vaihtelevilla tavoilla polkua toteutetaan eri kouluissa ja päiväkodeissa. Joissakin paikoissa tehdään enemmän kuin toisissa, ja opettajien kiinnostuksella on iso merkitys energiakoulutuspolun toteutumisen kannalta.

Oletko päässyt loistamaan harjoittelussasi? Miten ja missä tilanteissa?

Olen päässyt itse toteuttamaan suunnitelmia ja esittämään omia ideoita. On kiva, että olen saanut luottamusta itsenäiseen työskentelyyn ja olen saanut ideoistani hyvää palautetta.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan? 

Kyllä. Harjoittelussa on oppinut hyvin aikatauluttamista. Olen myös oppinut luottamaan omiin suunnitelmiin ja päässyt tutustumaan ihmisiin. Vierailuja sopiessa madaltuu kynnys ottaa yhteyttä ihmisiin ja kysyä kysymyksiä.

Harjoittelu on myös tukenut omia opintoja. Tähän saakka opinnoissa on ollut enemmän yleisiä kursseja, mutta uskon, että opintojen loppuvaiheeseen harjoittelusta on enemmän hyötyä.

Millainen tiimi sinulla on? 

Olen työskennellyt paljon yksin. Apua on kyllä saanut, jos jotain kysyttävää on tullut. Kaikki ovat ottaneet minut hyvin vastaan.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla? 

Kyllä suosittelen. Täällä pääsee oppimaan uusia työelämässä tarvittavia taitoja ja kokeilemaan omia rajoja. Kunnallisen puolen asioita ei välttämättä opi suoraan koulussa, joten siinäkin mielessä harjoittelu on ollut opettavainen.

Riku, HR-trainee

Harjoittelu Vaasan kaupungin henkilöstöhallinnossa on tarjonnut Riku Hirsimäelle uuden oppimisen lisäksi onnistumisen kokemuksia ja hyviä keskusteluita. Työpaikka kauniissa, historiallisessa miljöössä sekä upea tiimi saavat Rikulta erityiskiitokset.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Hallintotietelijänä halusin saada kokemusta kuntasektorilta, joka oli yksi syy hakeutua Vaasan kaupungille. Olin kiinnostunut toimimaan osana vahvan pohjoismaisen kaupungin organisaatiota, ja Vaasan kaupungin vahva profiili veti puoleensa. 

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

HR-traineena olen päässyt tekemään henkilöstöhallinnon eri tehtäviä, joiden monipuolisuus yllätti positiivisesti. Tehtäviin on kuulunut muun muassa kyselyiden koontien luontia, muistioiden kirjoittamista sekä HR-prosessien kuvausta. Tehtävät ovat opettaneet sen, miten laaja skaala eri tehtäviä henkilöstöhallinnossa voi olla. HR-tehtävät eivät ole pelkästään työsopimusten laatimista tai rekrytointia vaan tehtäviä on laajasti! 

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta on ollut ennen kaikkea oppiminen. Harjoittelun yhtenä tavoitteena pidin yleissivistyksen saamista henkilöstöhallinnosta ja sitä harjoittelu on todella tarjonnut. Parasta on myös ollut mukavat työkaverit sekä se, että asioita voi tehdä pilke silmäkulmassa! Niin sen pitää ollakin! Hallintotalon kaunis arkkitehtuuri hivelee silmää, mikä tekee työpaikalle saapumisesta aina mukavaa! 

Harjoittelussa tylsäksi voi joskus käydä, jos jokin asia etenee hitaasti, mutta pidän sitä luonnollisena kuitenkin. Joskus asiat menevät hitaammin ja joskus nopeammin.  

Onko jokin yllättänyt?

Yllätyksenä on tullut henkilöstöhallintoon liittyvä kunta-alan lainsäädäntö, joka eroaa yksityisestä sektorista. Ensimmäisenä henkilöstöhallinnon kokemuksena julkinen sektori on lainsäädännönkin näkökulmasta mielenkiintoinen.  

Oletko päässyt loistamaan harjoittelussasi? Miten ja missä tilanteissa?

Välillä, kun on ollut kiireisiä asioita hoidettavana ja onnistuu hoitamaan asiat valmiiksi, niin se on palkitsevaa. Ison ja tiukan puristuksen jälkeen mieli on hyvä ja onnistumisen kokemus työssä on tärkeää. Nautin myös sosiaalisista tilanteista ja hyvistä keskusteluista työkavereiden kanssa. Keskusteluissa on parasta se, että voi tuoda oman näkemyksen esiin ja koko työyhteisön käyttöön! 

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Kyllä, ehdottomasti! Henkilöstöhallinnon tuntemus on tarpeellista monessa työssä. Tulevaisuudessa, jos toimin esihenkilötehtävissä, niin uskon, että tästä kokemuksesta voin ammentaa asioita myös tulevaisuudessa!  

Millainen tiimi sinulla on?

Tiimini on ollut upea! Asiat tehdään pilke silmäkulmassa ja toisia autetaan sekä aina voi kysyä, kun kysyttävää on. Ihmiset tiimissä täydentävät osaamisellaan toisiaan sopivasti ja yhteistyö on saumatonta.  

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Voin suositella harjoittelua lämpimästi! Vaasan kaupunki tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan kuntakentän tehtäviin. Suosittelen pitämään silmät auki harjoittelupaikoista Vaasan kaupungilla, myös hallinnon kesätöiden suhteen kannattaa pitää silmät auki. 

Aura, harjoittelija / Hyvinvointipalvelut

Aura Kiikkala on kaupungin uuden hyvinvoinnin yksikön ensimmäinen harjoittelija. Hän haki kaupungille, koska on saanut organisaatiosta modernin kuvan ja pääsikin aitiopaikalle oppimaan kaupungin kehittämistoiminnasta ja projektimallisesta työskentelystä. Positiivista on ollut, miten paljon harjoittelijoiden työtehtäviin on panostettu ja työilmapiirissä viihtyy.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Opiskelen yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopistossa maisteriohjelmassa. Asun Vaasassa kolmatta vuotta ja minulle on asumisen aikana muodostunut Vaasan kaupungista kehittämismyönteinen ja nykyaikainen (kuvaavampi sana olisi fresh, jos sitä voi käyttää) kuva. Siksi oli luontevaa tiedustella harjoittelupaikkoja Vaasan kaupungilta. Halusin tehdä harjoittelun omassa kotikaupungissani. Olen kiinnostunut lapsiperheiden hyvinvoinnista ja lapsista, joten Lapsiystävällinen kunta- mallin hanketyö oli mieluinen työtehtävä.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Teen harjoitteluni hyvinvointipalveluissa hyvinvoinnin yksikössä. Yksi iso työtehtäväni on Unicefin Lapsiystävällinen kunta- mallin nykytilan kartoituksessa avustaminen. Olen vastannut kouluterveyskyselyiden ja THL:n toteuttamien kyselytutkimusten perusteella vaasalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilaa tiedusteleviin tulosindikaattorikysymyksiin ja avustan vaasalaisten lasten ja nuorten nykytilan selvitystyössä LYK-työtä varten. Hyvinvointipalveluissa pääsen tutustumaan useisiin eri hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen osa-alueisiin ja muutenkin kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän (tulevan hyvinvointialueen) toimijoihin ja toimialoihin.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta on ollut ystävällinen vastaanotto oikeastaan jokaiselta kohtaamaltani henkilöltä. Olen kiitollinen, että minut on otettu mukaan seuraamaan erilaisia kokouksia ja tehtävänkuvia, sillä ne ovat olleet hyvin opettavaisia.

Tylsintä hetkeä en osaa nimetä.

Onko jokin yllättänyt?

Vaikka opiskelen yhteiskuntatieteitä, on yllättänyt, kuinka paljon lakisääteisiä tehtäviä kunnalla/kaupungilla on. Siksi myös organisaatioita ja päättäviä elimiä on paljon.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Ehdottomasti on. Harjoittelijana saan tärkeää työkokemusta kaupungin kehittämistoiminnasta ja projektimallisesta työskentelystä. Muutenkin harjoittelu on hyvä tapa päästä tutustumaan erilaisiin toimialoihin kaupungin sisällä.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Kyllä suosittelen. Harjoittelijan perehdytykseen ja työtehtäviin on panostettu ja työntekijät ovat ystävällisiä kautta toimialojen. Vaasa on sopivan iso kaupunki tarjoamaan kehittävän harjoittelun, mutta kuitenkin sopivan pieni, jotta päivittäinen toiminta on ketterää.

Millainen tiimi sinulla on?

Tiimissäni ovat terveydenedistämisen koordinaattori Hanna-Mari, terveysliikuntakoordinaattori Minna, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Merja ja vapaaehtoistyön koordinaattorit Seija ja Senni. Päivittäisen työni teen Hanna-Marin ohjauksessa työstäen Lapsiystävällinen kunta- työtä. Minut on otettu mukaan tiimiin suurella sydämellä ja voin aina kysyä apua tarpeen tullen.

 

Susanna, harjoittelija / talous- ja strategiapalvelualue

Susanna Laitila haki talous- ja strategiayksikköön harjoitteluun, jossa on päässyt oppimaan valtavasti uutta monipuolisesta palvelualasta ja aitiopaikalle seuraamaan käytännön strategiatyötä; mitä se käytännössä tarkoittaa, kun suunnitellaan ja rakennetaan kaupungin tulevaisuutta. Lisäksi Susanna on päässyt mukaan poikkihallinnollisiin projekteihin ja nauttinut myös työilmapiiristä.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Hain Vaasan kaupungille harjoitteluun, sillä harjoittelupaikka talous- ja strategiayksikössä tuntui mielenkiintoiselta ja sopivalta omaan opintotaustaani. Harjoittelu on osa-aikainen, jolloin ajallisesti harjoittelu sopii todella hyvin opintoihini, mutta myös muuhun arkeen oikein loistavasti. Mielenkiintoinen aihealue strategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden parissa sekä osa-aikaisuus olivat erityisesti niitä syitä miksi hain harjoitteluun Vaasan kaupungille.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Ensimmäinen kuukausi on mennyt tutustuessa järjestelmiin ja ihmisiin. Nyt ensimmäisen kuukauden aikana olen päässyt kattavasti perehtymään asioihin. Olen ollut mukana myös Vaasan kaupungin intranet-uudistuksessa. Kokonaisuudessaan olen oppinut valtavasti uutta talouden ja strategian palvelualalta. On myös ollut todella mielenkiintoista nähdä, kuinka kaupungin strategiatyö toimii käytännössä. Olen oppinut jo paljon uutta niin kaupungista työskentelyorganisaationa, kuin hallinnosta itsessään. Innolla odotan, mitä kaikkea pääsenkään vielä oppimaan.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Kaikki on ollut parasta, enkä tylsää hetkeä ole kokenut. On ollut hienoa päästä oppimaan uutta ja kehittämään omaa osaamista. Lisäksi olen erityisesti pitänyt siitä, että työskentely etänä on onnistunut. Toki nyt olosuhteet ovat pakottaneet etäilyyn, mutta minulle etätyö muutenkin sopii oikein hyvin. Tässä piilee toki myös tylsempi puoli, sillä työkavereita ei ole kovin montaa kertaa nähnyt livenä, mutta etänä toki on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin.

Onko jokin yllättänyt?

Ei ole ollut mitään yllättävää.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Kyllä on hyötyä tulevaan! Kaiken kaikkiaan hallinnon toiminnan käytännön kokemus ja strategiatyön parempi osaaminen ovat mielestäni hyvin hyödyllisiä tulevaisuuttani ajatellen.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Voin ehdottomasti suositella harjoittelua Vaasan kaupungilla! Kaupunkiorganisaatiossa työskentely on hyvin silmiä avaava kokemus. Myös iloinen työskentelyilmapiiri on tullut heti ensimmäisen kuukauden aikana hyvin esiin.

Millainen tiimi sinulla on?

Minulla on hyvin tiivis työtiimi, jossa on helppo työskennellä. Lisäksi olen päässyt mukaan erilaisiin poikkihallinnollisiin hankkeisiin, kuten intranetin uudistukseen, jolloin työtiimi on laajempi. Kaiken kaikkiaan täällä on todella mukava olla harjoittelussa!

Niklas, viestintäharjoittelija

Niklas Grönholm on viestinnän opintojensa ohella työskennellyt paljon toimittajana, mutta halusi laajentaa osaamistaan myös muihin viestinnän tehtäviin, joten haki kaupungille harjoitteluun. Hänet yllätti viestintätiimin keskeisyys kaupungin toiminnassa, se tekee työstä monialaista ja monipuolista. Myös positiivinen työilmapiiri on pistänyt Niklasin viihtymään erinomaisesti.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Olen opintojeni ohella työskennellyt paljon toimittajana, mutta viime vuosina minua on alkanut kiinnostaa yhä enemmän viestinnän ja markkinoinnin erilaiset tehtävät. Kun sain tietää, että Vaasan kaupunki etsii viestintäharjoittelijaa, en epäröinyt hetkeäkään, vaan hain paikkaa. Opiskelen viimeistä vuotta, joten ajattelin, että harjoittelu olisi täydellinen siirtymä työelämään.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Olen tehnyt kaikenlaista: ideoinut ja luonnut sisältöä, ollut mukana kuvauksissa ja kuvannut itse sekä tavannut ja haastatellut ihmisiä. Viestintäharjoittelijan työtehtävät ovat monipuoliset ja kaikki työpäivät ovat erilaisia. Olen reilu kolmen kuukauden aikana oppinut todella paljon viestinnästä ja saanut paremman ymmärryksen siitä, kuinka tärkeä tehtävä tämä on. Markkinoinnin eri tehtäviä on ollut erityisen mielenkiintoista tehdä, koska niissä saa olla todella luova ja idearikas.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta on ollut se, että minut on otettu mukaan erilaisiin tehtäviin ja projekteihin. Minulle on annettu luottamusta ja ensimmäisestä päivästä lähtien otettu mukaan tiimiin. Ja se yhdessä tekeminen tiimissä, se on ehdottomasti paras juttu.
Tylsintä on ehkä ollut, etten ole pystynyt tapaamaan työkavereita livenä niin paljon alkuvuonna, mutta onneksi kevät näyttää valoisammalta.

Onko jokin yllättänyt?

Yllätyin siihen, että meidän tiimi on kaupungilla niin keskeisessä roolissa. Työskentelemme kaikkien, koko organisaation kanssa. Tämä tekee työstä niin monipuolista ja vaihtelevaa.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Ehdottomasti. Kaikkien pitäisi tehdä harjoittelu, jos vain on siihen mahdollisuus. Olen oppinut niin paljon ja tiedän, että tämä avaa ovia tulevaan.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Suosittelen lämpimästi harjoittelua Vaasan kaupungilla. Tämä on todella hyvä paikka ottaa työelämän ja työuran ensimmäiset askeleet.

Millainen tiimi sinulla on?

Minun tiimini on mahtava. Minut on otettu niin hyvin vastaan ja meillä on todella hyvä työilmapiiri. Me teemme kovaa ja hyvää duunia ja nauramme myös paljon. Minun tiimini on tehnyt tästä harjoittelusta ikimuistoisen.

Viivi, Hr-trainee

Viivi Teppola on päässyt tutustumaan monipuoliseen HR-maailmaan harjoittelussaan. Työtehtävät ovat vaihdelleet aina HR-järjestelmistä herkkulaatikoihin ja kesätyöntekijöistä intranetuudistukseen. Vaikka ajoittainen kaipuu etätöistä työpisteelle ja tiimin pariin vaivaa, moninaiset työtehtävät pitävät mielenkiinnon yllä eikä aika käy pitkäksi. Matala hierarkia mahdollistaa sujuvan yhteydenpidon yli toimialarajojen.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Olen ollut Vaasan kaupungilla kesätöissä johdon sihteeritiimissä kesällä 2019 ja tältä kesältä jäi lämpimät ja mukavat muistot. Ajattelin tämän kesän jälkeen jo, että voisin hakea uudelleen myös kaupungille töihin, mikäli sopiva paikka tulisi vastaan.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Kaupungin HRM-järjestelmät ovat tulleet tutuiksi, joista aiemmin ei ollut kokemusta ja monenlaisissa projekteissa olen ollut mukana. Suurimpina tehtävinä ainakin tällä hetkellä ollut kesätyöntekijöiden tarvekartoitus ja nyt työpaikkojen avaaminen kaupungin sivuille. Kaupungin uuden intran rakentaminen on myös ollut isompi projekti, jossa olen osallistunut henkilöstöpalvelualueen sivujen rakentamiseen. Näiden lisäksi olen raportoinut henkilöstölle tehdyistä kyselyistä, koonnut koulutuksien osallistujalistoja sekä olin mukana tekemässä hankintaa herkkulaatikoista kaupungin työyhteisöihin.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Tylsää hetkeä en ole vielä kokenut työtehtävien osalta, koko ajan on ollut tekemistä ja työtehtävät ovat olleet vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Etäily tuntuu ajoittain tylsältä uudessa työpaikassa, uusiin työkavereihin tutustuminen olisi helpompaa esimerkiksi yhteisillä kahvitauoilla. Etäyhteyksin yhteydenpito painottuu enemmän työasioiden hoitamiseen.

Parasta on ollut se, että olen päässyt myös itse vaikuttamaan siihen mitä teen harjoittelun aikana. Nyt alkuvuoden aikana olen päässyt mukaan strategiatyöhön, josta esitin toiveen aiemmin syksyllä. On kiva, että toive kuultiin ja tämän kautta pääsee myös itse vaikuttamaan harjoittelun kulkuun.

Onko jokin yllättänyt?

Se kuinka monipuolisesti olen päässyt mukaan erilaisiin tehtäviin.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

On varmasti. Uusien järjestelmien tutuksi tuleminen on erittäin hyvä hyöty sekä kokonaisuudessaan harjoittelu on antanut monipuolisen katsauksen henkilöstöhallinnon sisälle.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Suosittelen ehdottomasti. Kaupunki on organisaationa suuri, joten täällä on mahdollista päästä oppimaan ja näkemään asioita laajalti. Kaupungilla on mielestäni matala hierarkia, joka mahdollistaa helpon yhteydenpidon.

Millainen tiimi sinulla on?

Olen mukana useamman eri tiimin toiminnassa tässä henkilöstöpalvelualueella, joten varsinaista yhtä tiimiä minulla ei ole. Kaikki ovat ottaneet hyvin vastaan ja apua saa aina kun sitä tarvitsee.

Hagar, harjoittelija /Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Hagar Elbarbary on harjoittelussa Viestintä ja yhteiskuntasuhteet –palvelualueella ja on mukana kansainvälisissä projekteissa ja apuna muun muassa Talent Coastline Employment –hankkeessa. Katse tulevaisuudessa hän on onnellinen päästessään verkostoitumaan ja tutustumaan suuren organisaation toimintaan. Joustava, innostava ja kannustava työympäristö on ilahduttanut suuresti, ja plussaa ropisee myös kahvitauosta ja kaupunginjohtajan ystävällisyydestä, jollaisiin ei kotimaassa Egyptissä ole totuttu.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Totta puhuen en edes tiennyt, että kaupunki ottaa harjoittelijoita. Vaasa International Talents –ohjelman projektipäällikkö Pia Junger ehdotti minua tehtävään. Olin todella kiinnostunut ja innoissani päästäkseni tähän organisaatioon vaikka edes pariksi kuukaudeksi.

Minua kiinnostaa kaupungin struktuuri ja miten sitä operoidaan. Lisäksi haluan saada kunnon työkokemusta täällä Suomessa.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Työtehtäväni vaihtelevat riippuen projekteista, joissa työskentelen, mutta useimmat tehtävät pyörivät sisällöntuotannon, projekti- ja tapahtumasuunnittelun parissa. Esimerkiksi haastattelin opiskelijoita, kirjoitin käsikirjoituksia ja lyhyitä tarinoita heidän elämästään Vaasassa ”Vaasa through your eyes” –projektissa. Kaupungin nettisivujen kehittäminen ja yhteyden pitäminen yhteistyökumppaneihin kuuluu tehtäviini. Lisäksi sain kunnian olla mukana suurlähettiläiden vieraillessa Vaasassa kesäkuussa ja kirjoittaa heidän vierailuistaan.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Itse asiassa hyviä asioita on niin paljon, että on vaikea valita yhtä, mutta sanoisin, että arvostan vuorovaikutusta ihmisten kanssa varsinkin näin pitkän eristäytyneisyyden jälkeen. Joustava työstruktuuri ja oppimisympäristö mahdollistaa uuden oppimisen joka päivä, ja yksikään päivä ei ole toisensa kaltainen. Itse asiassa, työssämme ei ole tilaa tylsyydelle ja se tekee siitä mielenkiintoista ja jännittävää.

Onko jokin yllättänyt?

Hmm.. aamukymmenen kahvitunnit ja kaupunginjohtajan nöyrä asenne. 😊

Egyptissä meillä on vain lounastauko, joten minunlaiselleni kahvirakastajalle kahvitauon pitäminen aamukymmeneltä tarkoittaa mukavaa työpaikkakulttuuria.

Toiseksi, kaupunginjohtajan nöyrä asenne ja ystävällisyys kaikkia kohtaan, myös meitä harjoittelijoita. Tämä yllätti minut myös, sillä kaupunginjohtajat kotimaassani ovat yleensä konservatiivisia eivätkä ole vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Ehdottomasti, se on silmiä avaava kokemus, ja kehotan kaikkia hakemaan.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Ehdottomasti, todella monella tavalla; verkostoni laajentaminen ja vaasalaisiin tutustuminen voi avata ovia, joita en ole edes ajatellut. Lisäksi uusien taitojen ja työtekniikoiden oppiminen esihenkilöiltäni ja kollegoiltani on hyvin arvokasta niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin.

Millainen tiimisi on?

Pidän itseäni hyvin onnekkaana saadessani Susanna Slotte-Kockin ja Ritva Mertaniemen esihenkilöikseni. En voisi toivoa kannustavampia, iloisempia, yhteistyökykyisempiä ja erityisesti ymmärtäväisempiä ja avuliaampia esihenkilöitä. He ovat aina valmiina kannustamaan ja valaisemaan minua matkallani.
Molemmilla on uniikki tapa ohjata ja tarjota apua, mutta heitä yhdistää se, että molemmat tekevät kaikkensa, jotta me harjoittelijat opimme ja työskentelemme terveellisessä ja mielenkiintoisessa ympäristössä.

Onneani lisää, että olen saanut Tarequen ja Minnan työtovereikseni, jotka tukevat ja ideoivat joiden kanssa jaamme ajatuksia avoimesti ja toteutamme suunnitelmiamme joustavasti ja kaikille parhaiten sopien.

Robert, siviilipalvelustyöntekijä/digi-tutor

Robert Hjerppe päätyi Vaasan kaupungin Digitalisaatio ja innovaatiot -palvelualueelle siviilipalvelukseen. Harjoitteluaika on innostanut ja motivoinut sekä vahvistanut alavalinnan oikeellisuudesta. Robert on saanut vastuuta, vapautta ja monta uutta mukavaa kaveria.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Kuulin palveluspaikasta Vaasan kaupungilla ystäväni kautta ja hain tänne, koska työ palveluspaikassa sattui olemaan omaa alaani.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Palveluspaikassa olen saanut muun muassa kouluttaa henkilökuntaa ohjelmistojen käytöstä, asentaa ja korjata monenlaisia laitteita ja liittymiä sekä tarjota yleisesti IT-tukea työkavereilleni.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta työnkuvassa on vastuun ja vapaiden käsien saaminen. Nautin kovasti, kun saan olla itsenäisesti suoraan asiakkaaseen yhteydessä ja aikatauluttaa oman kalenterini. Toinen asia on työympäristö. Meillä on hyvä tiimi, kaikki ovat todella mukavia toisilleen ja apua on aina saanut tarvittaessa. Voin sanoa, että minulla ei ole ollut yhtäkään negatiivista kokemusta työkavereihin/asiakkaihini liittyen. Kaikki ovat olleet todella asiallisia!

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Voin vahvasti suositella Vaasan kaupunkia palveluspaikkana. Tiedostan, että olen saanut lisää uutta kokemusta IT-alan osista, joista minulla ei aikaisemmin ole ollut.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Tästä palveluspaikasta on ollut minulle varmasti hyötyä tulevaan ja olen huomannut sen motivoivan minua enemmän IT-alan suuntaan.

Nicklas, siviilipalvelustyöntekijä/digi-tutor

Nicklas Petersson halusi siviilipalveluksekseen paikan, jossa asiat otetaan tosissaan ja josta saa kokemusta. Harjoittelu kaupungilla on ollut opettavainen, hän on saanut tehdä samoja työtehtäviä kuin vakituiset työntekijät ja päässyt hyvin tärkeisiinkin työtehtäviin, joten tylsää ei ole tullut.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Halusin suorittaa siviilipalvelukseni paikassa, jossa asiat otetaan tosissaan ja josta saan kokemusta. Etsiessäni mahdollisia paikkoja löysin vain sairaaloita ja kouluja. Sitten kyselin Vaasan kaupungilta sähköpostitse, olisiko siellä tarjolla sopivaa siviilipalveluspaikkaa IT-alalta.

Mitä olet tehnyt harjoittelussa? Oletko oppinut jotain uutta?

Palveluksen aikana olemme tilanneet työntekijöille työpuhelimia, avanneet liittymiä, auttaneet puhelinasioissa ym.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta tähän mennessä on ollut ehkä se, että olen puhunut suomea päivittäin ja oppinut jo nyt enemmän kuin koulussa koskaan. Tylsintä oli silloin, kun tyhjensimme satoja kansioita, mutta hyvässä seurassa sekin sujui.

Onko jokin yllättänyt?

Minua on yllättänyt, että siviilipalvelusmiehet tekevät samanlaisia töitä kuin vakituisetkin työntekijät ja että meille uskotaan ihan tärkeitä juttuja, joten tekemistä ei tarvitse odotella eikä tule laiskoteltua.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Siviilipalveluksesta Vaasan kaupungilla on minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa. Haluan IT-alalle, joten tämä on tosi hyvä paikka aloittaa.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Suosittelen ehdottomasti Vaasan kaupunkia siviilipalveluspaikaksi muillekin. Haluan kiittää kaikkia töissä tapaamiani ihmisiä ystävällisyydestä ja ymmärtäväisyydestä, vaikka suomi ei ole äidinkieleni. Aiemmin arkailin suomen puhumista ja pelkäsin virheitä, mutta en Vaasan kaupungilla, täällä kaikki ovat huippumukavia.

Amna, arkkitehtiharjoittelija

Amna Faridille järjestyi työharjoittelupaikka kaupungin teknisessä toimessa, juuri niin kuin hän oli toivonutkin. Tällä hetkellä Amnan tehtävänä on saada lisää ihmisiä Suvilahteen. Työharjoittelussa on saanut oppia uutta joka päivä ja nauttia ystävällisestä ja avoimesta työilmapiiristä.

Miksi hait Vaasan kaupungille harjoitteluun?

Opiskelen Hanken ja SSE:lla yritysjohdon koulutusohjelmassa, johon sisältyy kolmen kuukauden työharjoittelu. Minun pitäisi kiittää Åsa Hämäläistä Hankenilta, joka auttoi minua löytämään tämän paikan. Toiveenani oli saada paikka Vaasan kaupungilta ja toiveeni toteutui.

Mitä olet tehnyt? Oletko oppinut jotain uutta?

Tällä hetkellä olen mukana Suvilahti-projektissa, jossa tärkein tehtäväni on suunnitella ja ehdottaa ideoita parantamiseksi, jotta saisimme enemmän ihmisiä muuttamaan Suvilahteen. Opin uutta tehtävässäni joka päivä. Tiimini on erittäin auttavainen ja he ovat aina valmiita opastamaan ja neuvomaan.

Mikä on ollut parasta? Entä tylsintä?

Parasta on ystävällinen työilmapiiri ja työtovereiden avoimuus uusille ideoille. Suomeksi käydyt kokoukset ja keskustelut käyvät joskus hieman tylsiksi, koska en ymmärrä suomea.

Onko jokin yllättänyt?

Kyllä, ensimmäisenä työpäivänä minulle selvisi, että Suomessa arkkitehdit tekevät suunnittelun. Siellä, mistä olen kotoisin ja monessa muussakin maassa kaupunkisuunnittelijat tekevät sen.

Onko harjoittelusta hyötyä tulevaan?

Kyllä, tästä on paljon hyötyä tulevaan. Opin paljon uusia asioita ja on erittäin hyödyllistä saada työkokemusta näin arvostetusta organisaatiosta.

Suositteletko harjoittelua Vaasan kaupungilla?

Ehdottomasti, on mahtava tilaisuus päästä työskentelemään Vaasan kaupungilla! Se on mahtava työpaikka loistavassa tiimissä.

Nyt voit kehua tiimiäsi.

Minun täytyy myöntää, että minua jännitti aluksi, sillä tiesin että virallinen työkieli on suomi ja minä puhun vain englantia. Kaikki ovat kuitenkin olleet todella kannustavia ja toivottaneet tervetulleeksi. Kaikki yrittävät puhua englanniksi niin paljon kuin mahdollista kokouksissa, joissa olen mukana. Kuten jo sanoinkin, työilmapiiri on erittäin ystävällinen ja kannustava.