Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Asiakas kirjastolla

Kesätyöpaikat

Tarjoamme vuosittain sadoille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Eniten työpaikkoja on sosiaali- ja terveystoimessa päiväkodeissa, viheralueyksikössä, kirjastoissa ja museoissa.

Haku nuorten kesätöihin on 1.2-28.2.2021.

Voit hakea meille kesätöihin seuraavissa hauissa:

• 14–15-vuotiaiden haku

• 16–17-vuotiaiden haku

• 18–24-vuotiaiden haku

• 18–24-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden haku

• 16–24-vuotiaiden vammais- ja erityisnuorten haku

Katso kaikkien työtehtävien tarkemmat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset ennen hakemuksen täyttämistä täältä.

Haku valmistuneille hoitajille tai alaa opiskeleville on 4.1.-30.4.2021.

Kaikki avoinna olevat paikat löytyvät Kuntarekrystä

Tervetuloa kesätöihin Vaasan kaupungille!

Nuorten kesätyöt (14-15-vuotiaat, 16-17-vuotiaat , 18-24-vuotiaat ja korkeakouluopiskelijat)

14–15-vuotiaiden kesätyöt

Vaasan kaupungilla on kaksi viikkoa kestäviä kesätyöpaikkoja 14–15-vuotiaille. Kesätyösi voi olla esimerkiksi päiväkotityöntekijä, puistotyöntekijä tai lasten liikuntaleirin apuohjaaja.

Kesätyöpaikat vuodelle 2021 ovat haussa 1.2-28.2.2021.

16–17- ja 18–24-vuotiaiden kesätyöt

Kesätyöpaikat on tarkoitettu nuorille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja ovat alle 25-vuotiaita kesätyön alkaessa. Kesätyöt kestävät 1-2 kuukautta tehtävän mukaan.

Kesätyö voi olla esimerkiksi matkailuneuvoja, puistotyöntekijä, kulttuuriavustaja, kesäsomettaja, päiväkotityöntekijä, hitsaaja, palkkasihteeri, rantavalvoja, kesäartisti, liikuntakaveri, pikkuhelppari tai leiriavustaja.

Kesätyöpaikat vuodelle 2021 ovat haussa 1.2-28.2.2021.

18–24-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden kesätyöt

Tarjoamme 18-24-vuotiaille korkeakouluopiskelijoille kesätyöpaikkoja, joiden kesto on 1-3 kuukautta tehtävän mukaan.

Kesätyöpaikat vuodelle 2021 ovat haussa 1.2-28.2.2021.

Vammais- ja erityisnuorten kesätyöt

Kaupunki palkkaa kesätöihin 16–24-vuotiaita vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria.

Erityisnuori on nuori, joka tarvitsee tuetumpaa ohjeistusta ja ohjeita työssään. Erityisnuoret voivat tehdä esimerkiksi kopiointia ja skannausta, kahvihuoneen siivousta, työpisteiden järjestelyä ja muita pieniä rutiinitöitä. Nuorelle pyritään räätälöimään hänen omia voimavarojaan tukeva, kannustava ja motivoiva työkokemus.

Nuori saa tukea työvalmentajalta, joka kiertää työpisteissä säännöllisesti ja on aina puhelimen päässä vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi nuori saa työpaikalta oman vastuuohjaajan.

Kesätyöpaikat vuodelle 2021 ovat haussa 1.2-28.2.2021.

Terveys- ja hoitoalan kesätyöt

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on tarjolla monipuolisia kesätöitä lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosionomeille, terveydenhoitajille sekä fysioterapeuteille.

Meillä voit tehdä kesätöitä niin laitoshoidossa, palveluasumisessa, terveyspalveluissa, vammaispalveluissa kuin kotihoidon kotisairaala- ja kotisairaanhoitoyksiköissäkin.

Hoitotyöhön edellytämme 18 vuoden ikää.

 • Sairaanhoitajan tehtäviin edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa. Kesätöitä voivat hakea myös alan opiskelijat, joilla on riittävä opintopistemäärä (140 op).
 • Lähihoitajan töihin edellytämme alan hyväksyttyjä opintoja. Huomioimme lähihoitajan kesäsijaisuuksiin myös alkuvaiheen sairaanhoidon opiskelijat sekä kotihoitoon ja vammaispalveluun sosionomiopiskelijoita.

Terveys- ja hoitoalan kesätyöpaikat vuodelle 2021 ovat haettavissa 4.1.-30.4.2021.  Kaikki avoinna olevat paikat löytyvät Kuntarekrystä

 

Kesäduuniseteli

Vaasan kaupunki maksaa enintään 500 €/hlö tukea työnantajalle, joka on palkannut nuoren kesäduunisetelillä 1.5.–30.9.2021 välisenä aikana. Työnantajalle tositteiden tarkastamisen jälkeen maksettava tuki on 40 % bruttopalkasta. Täysimääräinen 500 €:n tuki maksetaan 1250 €:n suuruisesta bruttopalkasta.

 • Kesäduuniseteli myönnetään yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää alle 50 henkeä.
 • Työnantajalla ei saa olla lomautuksia tai irtisanomisia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.
 • Työsuhde on vähintään kahden viikon mittainen: vähintään 30 t/vko tai yhteensä 60 h touko-syyskuun aikana.
 • Kesäduuniseteli myönnetään vaasalaiselle nuorelle, joka on kirjoilla/asuu Vaasassa.
 • Poikkeusolojen aikana tapahtuneet lomautukset eivät vaikuta kesäduunisetelin myöntämiseen.

Näin haet kesäduuniseteliä

 • Nuori etsii itse kesätyöpaikan.
 • Työnantaja hakee kesäduuniseteliä täyttämällä sähköisen kaavakkeen, jossa sitoutuu ottamaan nuoren kesätöihin vähintään 60 tunnin ajaksi (kaksi viikkoa).
 • Kaavake tulee täyttää 1.4–31.5.2021 välisenä aikana Vaasan kaupungin sähköisen asioinnin kautta.
 • Kesäduunisetelin sähköiseen hakuun pääsee Vaasan kaupungin verkkosivuilta: asiointi.vaasa.fi.

Lisätietoja

tyollistamispalvelut@vaasa.fi
työvoimasuunnittelija
puh. +358 40 646 3391