Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Asiakas kirjastolla

Kesätyöpaikat

Tarjoamme vuosittain sadoille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Eniten työpaikkoja on sosiaali- ja terveystoimessa päiväkodeissa, viheralueyksikössä, kirjastoissa ja museoissa.

Haku nuorten kesätöihin oli 3.2-1.3.2020.

Pandemia aiheuttaa muutoksia kesätyövalinnan aikatauluihin

Vaasan kaupungin nuorten kesätöiden valinta-aikatauluihin on joidenkin tehtävien osalta tullut muutoksia koronapandemian vuoksi. Osa kesätyöntekijöiden haastatteluista on jouduttu lykkäämään ja siksi valinta-aikataulua on jouduttu näiden osalta siirtämään. Tällä hetkellä tavoitteena on, että tieto valituille sekä kaikille valitsematta jääneille ilmoitetaan viimeistään 30.4. mennessä.

Lisätietoja: rekrytointi@vaasa.fi

Katso kaikkien työtehtävien tarkemmat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset ennen hakemuksen täyttämistä täältä.

Voit hakea meille kesätöihin seuraavissa hauissa:

• 14–15-vuotiaiden haku

• 16–17-vuotiaiden haku

• 18–24-vuotiaiden haku

• 16–24-vuotiaiden vammais- ja erityisnuorten haku

Haku valmistuneille hoitajille tai alaa opiskeleville on  2.12.2019-30.4.2020

Tervetuloa kesätöihin Vaasan kaupungille!

Nuorten kesätyöt (14-15-vuotiaat, 16-17-vuotiaat ja 18-24-vuotiaat)

14–15-vuotiaiden kesätyöt

Vaasan kaupungilla on kaksi viikkoa kestäviä kesätyöpaikkoja 14–15-vuotiaille. Kesätyösi voi olla esimerkiksi päiväkotityöntekijä, puistotyöntekijä tai lasten liikuntaleirin apuohjaaja.

Kesätyöpaikat vuodelle 2020 olivat haussa 3.2-1.3.2020.

Katso kaikkien työtehtävien tarkemmat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset ennen hakemuksen täyttämistä täältä.

16–17- ja 18–24-vuotiaiden kesätyöt

Kesätyöpaikat on tarkoitettu nuorille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja ovat alle 25-vuotiaita kesätyön alkaessa.Kesätyöt kestävät 1-2 kuukautta tehtävän mukaan.

Kesätyö voi olla esimerkiksi matkailuneuvoja, puistotyöntekijä, kulttuuriavustaja, kesäsomettaja, päiväkotityöntekijä, hitsaaja, palkkasihteeri, rantavalvoja, kesäartisti, liikuntakaveri, pikkuhelppari tai leiriavustaja.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla myös jo opintoja suorittaneille korkeakouluopiskelijoille.

Kesätyöpaikat vuodelle 2020 olivat haussa 3.2-1.3.2020.

Katso kaikkien työtehtävien tarkemmat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset ennen hakemuksen täyttämistä täältä.

Vammais- ja erityisnuorten kesätyöt

Kaupunki palkkaa kesätöihin 16–24-vuotiaita vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria.

Erityisnuori on nuori, joka tarvitsee tuetumpaa ohjeistusta ja ohjeita työssään. Erityisnuoret voivat tehdä esimerkiksi kopiointia ja skannausta, kahvihuoneen siivousta, työpisteiden järjestelyä ja muita pieniä rutiinitöitä. Nuorelle pyritään räätälöimään hänen omia voimavarojaan tukeva, kannustava ja motivoiva työkokemus.

Nuori saa tukea työvalmentajalta, joka kiertää työpisteissä säännöllisesti ja on aina puhelimen päässä vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi nuori saa työpaikalta oman vastuuohjaajan.

Kesätyöpaikat vuodelle 2020 olivat haussa 3.2-1.3.2020.

Terveys- ja hoitoalan kesätyöt

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on tarjolla monipuolisia kesätöitä lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosionomeille, terveydenhoitajille sekä fysioterapeuteille.

Meillä voit tehdä kesätöitä niin laitoshoidossa, palveluasumisessa, terveyspalveluissa, vammaispalveluissa kuin kotihoidon kotisairaala- ja kotisairaanhoitoyksiköissäkin.

Hoitotyöhön edellytämme 18 vuoden ikää.

  • Sairaanhoitajan tehtäviin edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa. Kesätöitä voivat hakea myös alan opiskelijat, joilla on riittävä opintopistemäärä (140 op).
  • Lähihoitajan töihin edellytämme alan hyväksyttyjä opintoja. Huomioimme lähihoitajan kesäsijaisuuksiin myös alkuvaiheen sairaanhoidon opiskelijat sekä kotihoitoon ja vammaispalveluun sosionomiopiskelijoita.

Terveys- ja hoitoalan kesätyöpaikat vuodelle 2020 ovat haettavissa 2.12.2019-30.4.2020.  Kaikki avoinna olevat paikat löytyvät Kuntarekrystä

Kesäduuniseteli

Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren.

Kesäduunisetelillä tuettava työllistymisaika on vähintään 2 viikkoa. Työtä on oltava ainakin 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia 1.5.–30.9.2020 välisenä aikana. Osa-aikatyö käy myös. Tuki on 30 % bruttopalkasta ja enintään 500 euroa.

Seteliä voi hakea sähköisellä lomakkeella Vaasan kaupungin sähköisessä asioinnissa 1-30.4.2020 Ensimmäiset 70 kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin.