Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Työntekijät kertovat

Pauliina Leppänen, liikuntaryhmien ohjaaja

Kehon ja mielen huoltoa

Liikuntaryhmien ohjaajana työskentelevä Pauliina Leppänen nauttii työstä Vaasan kaupungilla, jossa pääsee tekemään alan monipuolisimpia töitä ja kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.

Mitä teet?

Ohjaan paljon soveltavan liikunnan ryhmiä Vaasan kaupungin liikuntapalveluissa. Ensimmäinen ammattini on laivakokki, mutta kouluttauduin ja siirryin liikunta-alalle noin 10 vuotta sitten. Työtehtäväni ovat vaihdelleet kuntosalimaailmasta kansalaisopiston sekä kunnan liikuntaryhmien ohjaamiseen.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Tyypillinen työpäiväni sisältää keskimäärin viisi tuntia liikuntaryhmien ohjaamista sekä paljon sosiaalisia kontakteja. Kohderyhmät vaihtelevat senioreista työikäisiin. Tuntien teemat (kuntojumppa, gymstick jne.) vaihtelevat myös sekä ympäristö, jossa tunnit ohjataan. Tykkään olla kaupungilla töissä juuri töissä siksi, että tämä on mielestäni alan työpaikoista monipuolisempia. Liikutamme ihmisiä joka sektorilla, palvelutarjonta on monipuolinen ja hyvä.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on sen vaihtelevuus, sosiaalisuus, oman osaamisen jatkuva kehittäminen, uuden oppiminen ja jo olemassa olevan ammattitaidon kehittäminen. Koskaan ei ole valmis ja aina voi kehittää itseään ja osaamistaan. Myös ihmiset, liike ja oman luovuuden käyttäminen motivoivat minua paljon.

Entä haastavinta?

Haastavinta on ollut oppia lajeja, jotka eivät ole olleet itselleni aiemmin tuttuja. Aika sekä energia harjoitteluun täytyy vaan kaivaa jostain. Lisäksi oman kehon ja sen rajojen kuuntelun oppii vain vuosien varrella.

Koetko tekeväsi merkityksellistä työtä, miksi?

Ehdottomasti, koen tekeväni kansanterveydellisesti tärkeää työtä. Työssäni pääsen kannustamaan, opastamaan sekä motivoimaan ihmisiä liikunnan pariin. Työni on tarjota iloa, onnistumisen tunnetta ja muistuttaa siitä, että kaikilla on oikeus liikkua, sekä jokainen voi liikkua omalla tavallaan. Liikuntaryhmät ovat myös sosiaalinen tapahtuma, ja uskon että moni osallistuu juuri tuon sosiaalisuuden vuoksi. Työni onkin kehon ja mielen huoltoa.

Onko työssäsi mahdollisuus kehittää itseä, miten?

On mahdollista, ja suositeltavaakin. Tällä hetkellä päivitän ammatillista osaamistani Varalan urheiluopistolla. Valmistun näillä näkymin alkuvuodesta liikuntaneuvojaksi ja uinninopettajaksi.

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Porukkaamme sopii iloinen, energinen, ryhmätyöhenkinen, avoin ja ajattelevainen ihminen, jolla on hyvät ihmissuhdetaidot.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Sekä Vaasa että työkaverini ottivat minut avosylin vastaan, kun muutin tänne muutama vuosi sitten. Työkaverini ovatkin huumorintajuisia, kannustavia, energisiä ja auttavaisia. Sekä pakko vielä mainita: pitkiä – itse kun olen aika pätkä. 🙂

Arttu Kukko, fysioterapeutti

Helppo viihtyä

Kotihoidossa fysioterapeuttina työskentelevä Arttu Kukko iloitsee työstään, jossa pääsee auttamaan asiakkaita yhdessä osaavan tiimin kanssa. Monipuolisessa työssä parasta ovat ihmiset – niin työkaverit kuin asiakkaatkin.

U

Mitä teet?

Toimin fysioterapeuttina kaupungin kotihoidossa. Meidän tiimissä on yhteensä yksitoista terapeuttia: kahdeksan fysioterapeuttia ja kolme toimintaterapeuttia. Terapeuttien tehtäviin kuuluu kotihoidossa esimerkiksi asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden tarpeen arviointia sekä kuntoutuksen suunnittelua ja ohjaamista. Teemme omien kotikäyntiemme lisäksi paljon yhteiskäyntejä ja suunnittelemme asiakkaiden arkikuntoutusta hoitajien kanssa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä sairaanhoitajien ja palveluohjaajien kanssa, esimerkiksi asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisessa.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Me terapeutit työskentelemme vain yhdessä vuorossa, mutta päivämme ovat hyvin vaihtelevia. Asiakkaidemme elinympäristöt, kulttuurit, haasteet ja tavoitteet ovat niin moninaisia, että tietynlaista kameleontin taitoa tässä työssä vaaditaan, niin kuin toki kaikissa muissakin ammattiryhmissä kotihoidossa. Kotikäyntien lisäksi päiviimme saattaa kuulua käyntejä apuvälinelainaamossa tai vaikka hoitopalavereita jollakin terveyskeskuksen osastolla. Olenpa minä jonkun asiakkaan kanssa päässyt uimahalliinkin polskimaan.

Mikä on parasta työssäsi?

Ihmiset – sekä työkaverit että asiakkaat. Tänne on aamuisin kiva tulla, kun toimistolla on aina iloinen tunnelma, ja yhtä lailla täältä on kiva lähteä asiakaskäynneille, kun yleensä nekin ovat varsin iloisia kohtaamisia. Toimenkuvani on varsin kiitollinen, kun saan olla auttamassa ja ohjaamassa, eikä minun tarvitse pakottaa ketään mihinkään.

Entä haastavinta?

Olen tiimissämme myös varaesimiehen roolissa, ja haastavinta aikaa yleensä on se, kun varsinainen esimiehemme on lomalla. Vaikka yritämme valmistautua niihin viikkoihin hyvin, niin aina tulee vastaan jotain sellaista, mihin emme ole osanneet varautua. Sekin on kyllä sanottava, että maailmankaikkeus on juuri niillä viikoilla osoittanut suorastaan kunnioitettavaa luovuutta poikkeuksellisten tilanteiden järjestämisessä.

Koetko tekeväsi merkityksellistä työtä, miksi?

Mielestäni aivan ehdottoman merkityksellistä, ja olen iloinen ja ylpeä, että saan sitä tehdä. Pystyn työssäni auttamaan kotihoidon asiakkaita siinä, että he saisivat elää turvallista ja laadukasta elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Useissa tapauksissa olen saanut olla asiakkaan sairauskohtauksen jälkeen tärkeänä tukena aiemman pystyvyyden ja itsenäisyyden tunteen palauttamisessa.

Onko työssäsi mahdollisuus kehittää itseä, miten?

Kyllä on, itse opiskelen tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa, jota olen tehnyt oppisopimuskoulutuksena. Tuohon koulutukseen liittyvänä oppimisprojektina olen tehnyt omalla kotihoitoalueellani palveluohjaajan kanssa kokeilun, jossa olen ollut palvelutarpeen arviointikäynneillä hänen mukanaan etäyhteyden välityksellä. Kokeilun toimintatapa on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi ja taloudelliseksi.

 

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Meidän terapeuttien viimeisimmässä rekryssä haettiin ”itsenäiseen työhön kykenevää tiimipelaajaa”, mikä on mielestäni erinomainen tiivistys meidän työn vaatimuksista. Kovin itsepäinen jukuri tuskin tässä työssä viihtyisi tai menestyisi, mutta vastuuta jokaisen terapeutin pitää kyetä kantamaan.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Yleensä uudessa työssä aloittaminen on stressaavaa, mutta muistan vieläkin viisi vuotta sitten työssä aloitettuani ihmetelleeni, kun sitä stressivaihetta ei tullutkaan. Minusta tuntui ensimmäisestä päivästä saakka siltä, että työkaverit aidosti halusivat auttaa minua, eikä minun tarvinnut jännittää heiltä avun pyytämistä. Hyvän työilmapiirin muodostumisessa ja säilymisessä on varmasti yhtenä tekijänä ollut ainakin se, että toimintaa on aina kehitetty yhdessä. Jokaisen esimieheni kohdalla olen kokenut, että minua kuunnellaan ja näkemyksiäni arvostetaan. Täällä on helppo viihtyä!

Ida Kniivilä-Tuominen, varhaiskasvatuksen opettaja

Yhdessä lasten parhaaksi

Viihtyisässä Punahilkan päiväkodissa työskentelevä Ida Kniivilä-Tuominen iloitsee työkavereistaan, joihin voi luottaa kiperissäkin tilanteissa. Parasta työssä ovat jaetut onnistumisen kokemukset lasten ja vanhempien kanssa.

Mitä teet?

Työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana 4-5-vuotiaiden lasten ryhmässä, jossa saan jakaa vastuun toisen varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Opettajana tehtäväni on yhdessä muun tiimin kanssa suunnitella toiminta vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita: teemme työtämme viimeisten tutkimustietojen perusteella ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme. Yhteisissä palavereissa huolehdimme, että jokainen tiimissämme toimii yhteisten tavoitteiden mukaan.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Päivän ohjelma on aina etukäteen suunniteltu, ja otamme huomioon lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Tällä hetkellä työstämme lasten keksimiä teemoja, joita ovat ”Merenalainen maailma” sekä ”Autot”. Opettajana tehtäväni on teeman kautta opettaa lapsille vielä harjoitusta vaativia taitoja. Näitä ovat esimerkiksi kaveritaidot, matemaattiset taidot sekä itsensä ilmaisu. Meidän ryhmässämme pidämme erityisen tärkeänä sitä, että jokaisella lapsella on päiväkodissa kivaa ja he saavat olla omia itsejään.

Mikä on parasta työssäsi?

Nähdä lasten ilo, kun he pääsevät toteuttamaan itseään. Myös onnistumisen kokemuksia on mahtava nähdä. Niitä juhlitaankin yhdessä ja niistä muistetaan kertoa myös vanhemmille.

Entä haastavinta?

Joskus ideoita tuntuu olevan ja tulevan niin paljon, että kaikkea on hankala toteuttaa. Silloin hiljennämme vauhtia ja keskistymme yhteen asiaan kerrallaan. Tärkeintä on leikki ja sen kautta opittavat asiat.

Koetko tekeväsi merkityksellistä työtä, miksi?

Totta kai! Varhaiskasvatuksessa meillä on mahdollisuus tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, koko perhe huomioon ottaen. Voimme auttaa lasta luomaan positiivisen minäkuvan, tukemaan kaverisuhteiden muodostumista sekä opettaa taitoja, joita tarvitaan elämän varrella.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Meillä on huippu tiimi, sillä onkin suuri merkitys työssä jaksamiselle. On ihanaa, kun työkaveriin voi luottaa ja asioista voidaan keskustella. Aina ei tarvitse olla samaa mieltä, jokaisen mielipide ja näkemys otetaan huomioon. Pidän tärkeänä myös, että työ on hyvin johdettua: siinä johtajilla on suuri rooli.

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Ihminen, joka ei pelkää muutoksia ja on valmis kehittämään itseään. Eikä hyvästä huumoristakaan haittaa ole!

Katarina Aro, terveydenhoitaja

Tukemassa elämän ensitaivalta

Terveydenhoitajana neuvolassa työskentelevä Katarina Aro tietää, että vanhemmaksi tuleminen on yksi elämän suurimmista mullistuksista. Hän iloitsee päästessään tukemaan vanhempia ja seuraamaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Mitä teet?

Olen töissä Gerbyn lastenneuvolassa. Asiakkaitani ovat perheet, joihin kuuluu alle kouluikäisiä lapsia, ja he käyvätkin säännöllisesti neuvolan vastaanotolla. Työssäni teen yhteistyötä neuvolalääkärin sekä tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kuten lastenlääkärin, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien ja psykologien kanssa.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Työpäiväni alkaa kahdeksalta. Päivään mahtuu esimerkiksi neljä- ja kuusivuotiaiden lasten neuvolakontrolleja, joihin kuuluu myös rokotteiden antamista. Ennen lounasta minulla on puhelinaika, jolloin vastaan vanhempien kysymyksiin. Lounaan jälkeen asiakkainani voivat olla esimerkiksi vanhemmat parin kuukauden ikäisen vauvan tai yksivuotiaan taaperon kanssa. Käyn myös kotikäynneillä tervehtimässä vastasyntyneitä vauvoja ja heidän perheitään.

Mikä on parasta työssäsi?

Hienointa on päästä tapaamaan monia erilaisia perheitä, tutustua heihin ja seurata lapsen kehitystä hänen ensimmäisinä ikävuosinaan. Työni on myös joustavaa: saan itse suunnitella työpäiväni.

Entä haastavinta?

Haastavinta on muodostaa kokonaiskuva lapsen ja perheen tilanteesta ja puhua välillä tosi vaikeistakin aiheista.

Onko työsi merkityksellistä, miksi?

Koen tekeväni merkityksellistä työtä: vanhemmat voivat aina kääntyä neuvolan puoleen sekä pienissä arkisissa asioissa että isompienkin pulmien kanssa.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Minulla on tosi mahtavia työkavereita. On hienoa, että lähellä aina on joku, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia.

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Avoin ihminen, joka tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja uskaltaa ottaa vaikeitakin asioita esille. Työ on vastuullista ja itsenäistä, mutta työkavereilta saa aina tarvittaessa tukea.

Satu Kivikangas, apulaisosastonhoitaja

Sujuvaa yhteistyötä osaavassa tiimissä

Hammashuollossa työskentelevän Satu Kivikankaan mukaan töihin on aina kiva tulla. Osaavien ammattilaisten kanssa on hyvä tehdä töitä ja tukea saa, kun sitä tarvitsee.

Mitä teet?

Työskentelen apulaisosastonhoitajana Vaasan kaupungin hammashuollossa. Toimin aiemmin suuhygienistinä: sitä työtä olen ehtinyt tehdä niin Vaasassa kuin Helsingissäkin.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Työnkuvani on muuttunut viime kuukausien aikana kliinisestä potilastyöstä hallinnolliseen työhön. Laadin työntekijöidemme työlistoja ja suunnittelen hammashoitajien ja suuhygienistien sijoittelut. Tarkastan laskuja, laadin muistioita sekä osallistun toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun erilaisten työryhmien ja palavereiden kautta. Ratkon myös vastaantulevia ongelmia yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Mikä on parasta työssäsi?

Suuhygienistinä näin työni tulokset välittömästi ja sain usein runsaasti kiitosta potilailta. Parasta oli siis nähdä muutoksia suun terveydessä sekä terveyskäyttäytymisessä. Esimiehenä taas ilahdun, kun työntekijät viihtyvät työssään ja yhteistyö toimii. Paras hetki esimiehenä oli, kun yksi työntekijä soitti perjantaina kotiin lähtiessään, kiitti tekemästäni päätöksestä haastavan asian suhteen ja toivotti hyvää viikonloppua.

Entä haastavinta?

Työntekijämme ovat potilaita varten. Minä taas koen vahvasti olevani työtehtävässäni työntekijöitämme varten. Heidän työhyvinvointinsa ja työn sujuvuutensa on minulle ensiarvoisen tärkeää. Haastavinta on, jos en pysty tekemään kaikkia yhtälailla palvelevaa ratkaisua.

Koetko tekeväsi merkityksellistä työtä, miksi?

Suun terveys liittyy vahvasti yleisterveyteen. Heikko suuhygienia saattaa vaikeuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja reuman hoitotasapainoa. Terveydenedistämistyö on erittäin tärkeää ja toivon sen käyttöön enemmän resursseja tulevaisuudessa. Esimerkiksi napostelukulttuuri ja happamien juomien runsas käyttö todistavat sen, että suun terveyden edistämiseen ja kansanterveystyöhön ylipäätään on satsattava.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Jokaisena aamuna on kiva tulla töihin. Työkaverit ovat osaavia ammattilaisia ja vastaantuleviin ongelmiin saa aina tarvittaessa tukea.

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Työpaikkaamme sopii reipas, ihmisläheinen ja kehittämismyönteinen ihminen, jolla on strategista näkemystä terveydenhuollon kehittämiseen.

Paula Virtanen, varhaiskasvatuksen opettaja

Työtä oppimista ja elämää varten

Varhaiskasvatuksen opettaja Paula Virtanen haaveili työstä ihmisten parissa, ja työ päiväkodissa toi hänet Tampereelta Vaasaan 80-luvun alussa. Pitkän uran varrelle on mahtunut monia uudistuksia, mutta edelleen piristystä päiviin tuovat metsäretket, jotka ovat lasten ja aikuisten yhteinen juttu.

Mitä teet?

Työskentelen esikouluikäisten opettajana Pikkukasarmin päiväkodissa. Esikoulutoimintaan kuuluu hyvin laaja-alaisesti kaikenlaista oppimista, esimerkiksi numeroihin ja kirjaimiin tutustumista, hienomotorisia tehtäviä, kädentaitoja, piirtämistä, maalaamista, askartelua, satuja, tietoiskuja erilaisista ilmiöistä sekä tietenkin myös leikkiä, joka on lapsen tapa käsitellä maailman asioita. Työssäni on tärkeää innostaa lapsia oppimaan uusia asioita oman kiinnostuksensa mukaisesti, ja kaiken toiminnan taustalla on aina pedagoginen ajattelu.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Oman ryhmäni toiminta alkaa ulkoilulla, mikä on erittäin hyvä tapa aloittaa päivä. Kaikki saavat liikuntaa, raitista ilmaa ja lapset saavat puuhailla mukavia kavereiden kanssa. Ulkoilun jälkeen jakaudumme oppimaan esikoulun opetussuunnitelmaan sisältyviä asioita kahteen eri ryhmään, jossa kummassakin on noin kymmenen lasta. Päivään kuuluu aina myös leikkiä, laulua, keskustelua, pelaamista ja tietenkin ruokailu, joka on myös tärkeä yhteinen hetki.

Mikä on parasta työssäsi?

Saada lapset innostumaan jostakin uudesta. Hieno hetki on myös se, kun huomaa ryhmän toimivan yhdessä.

Entä haastavinta?

Koska lapsia ja erilaisia tarpeita on niin paljon, on välillä haastavaa tarjota tukea tasapuolisesti jokaiselle esikoululaiselle.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Tätä työtä kukaan ei pysty tekemään yksin: työn sujuvuuden kannalta onkin oleellista, että aikuiset puhaltavat yhteen hiileen. Tiimissä kaikkien vahvuudet pyritään ottamaan huomioon ja jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Negatiivisiin asioihin ei saa jumiutua, vaan mietitään, mitkä asiat piristävät. Yhteinen huumori ja vaikkapa metsäretket ovat meillä jaksamista lisäävä voimavara.

Koetko tekeväsi merkityksellistä työtä, miksi?

Kaikki alkaa lapsuudesta, jossa luodaan pohja tulevalle oppimiselle ja sille, kuinka elämässä pärjää. Teemme täällä siis todella tärkeää ja merkityksellistä työtä, ehdottomasti!

Linda Kontturi, kotisairaanhoitaja

Ihmeidentekoja yhdessä

Kotisairaanhoitajana työskentelevän Linda Kontturin mielestä työn suola on sen monipuolisuus: asiakkaina on kaikenlaisia ihmisiä vanhuksista päihde- ja psykiatrisiin asiakkaisiin. Lisäksi työssä yhdistyy niin asiakas-, toimisto- kuin tiimityökin.

Mitä teet?

Työskentelen Vaasan kaupungin kotisairaanhoidossa tiimiasiantuntijana, joka yhdessä lähihoitajista koostuvan tiimin kanssa on vastuulla kotisairaanhoidon asiakkaiden sairauden ja terveydentilan seurannasta. Teen töitä myös monen muun eri asiantuntijan, esimerkiksi fysioterapeuttien, etälääkärin ja kotipalveluohjaajien kanssa. Tavoitteenamme on, että asiakas voi kotihoidon turvin asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Työpäiväni alkaa aamulla klo 7. Ensin kokoonnumme hoitajien kanssa tiimihuoneessa, jolloin katsotaan yhdessä päivän ohjelma. Ohjaan ja opastan hoitajia ja käymme läpi, mitä asiakkaiden luona päivän aikana tehdään. Aamupäivisin teen myös itse kotikäyntejä. Raportointi ja kirjaaminen sekä yhteydenpito lääkäriin ja muihin asiantuntijoihin ovat tärkeä osa työtä: läppäri kulkeekin aina mukanani. Käyntien jälkeen työpäiväni jatkuu vielä toimistohommissa. Kotiin lähden klo 15.30 maissa.

Mikä on parasta työssäsi?

Tämä on vastuullista mutta toisaalta tosi vapaata, vaihtelevaa ja monipuolista työtä. Voin itse suunnitella työviikkoni, eikä aina tarvitse istua neljän seinän sisällä – mielestäni myös asiakkaan tilasta saa paljon paremman käsityksen, kun pääsen käymään hänen omassa kodissaan. Tässä työssä pääsee tekemään myös käsillä: esimerkiksi meillä harjoittelussa olleet opiskelijat kehuvat, ettei mikään työ ole opettanut heitä yhtä paljon. Meillä on asiakkaita, joita olemme hoitaneet jo kauan, heistä tuleekin vuosien mittaan tosi hyviä tuttuja.

Entä haastavinta?

Yhdellä kotisairaanhoidon tiimillä voi olla jopa 40-50 asiakasta, eli yhdelle asiakkaalle ei välttämättä jää kovin paljon aikaa. Sairaanhoitajana minun pitää aina pitää lankoja käsissäni ja huomata, jos asiakkaalla ei kaikki ole hyvin. Vastuu niin monesta ihmisestä voi joskus tuntua raskaalta.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Meillä on huippuporukka täällä! Töihin on aina mukava tulla ja meillä on hauskaa yhdessä. Koska työ on vaativaa, auttaa yhteinen huumori jaksamaan. Mielestäni työn ei pidäkään olla pelkkää puurtamista, vaan töissä saa olla myös kivaa. Itse olen viihtynyt kotisairaanhoidossa jo 15 vuotta!

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Avoin, reipas ja haasteista pitävä tyyppi, joka tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tässä työssä pitää uskaltaa heittäytyä sekä ottaa myös vaikeita asioita puheeksi. Koska hoitaja käy asiakkaiden luona yksin, pitää olla myös rohkea ja osata tehdä itsenäisesti nopeita päätöksiä. Vaikeita asioita ei kuitenkaan tarvitse pohtia yksin, sillä hoitajalla on tukenaan oma tiimi sekä kotikäynneilläkin puhelimen päässä aina joku, jolta voi kysyä. Tässä työssä kannattaakin muistaa, että yksin ei kukaan pysty ihmeisiin, mutta yhdessä saamme paljon hyvää aikaiseksi.

Annika Laasonen, kotisairaanhoitaja

Töitä hyville tyypeille

Vaasan kaupungin kotisairaanhoidossa työskentelevä Annika Laasonen saa tehdä tärkeää työtä ja hoitaa asiakkaita heidän omassa kodissaan. Annikan mielestä työpaikalla on vain hyviä tyyppejä.

Mitä teet?

Työskentelen kotisairaanhoitajana osana moniammatillista tiimiä ja teen töitä yhdessä muun muassa terapeuttien, lääkäreiden ja muiden hoitajien kanssa. Jokaisella sairaanhoitajalla on oma alueensa ja omat asiakkaansa, joita hän hoitaa.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi?

Aamulla töihin tullessa käyn päivän asiat läpi oman tiimini lähihoitajien kanssa. Aamu menee myös päivän asiakaskäyntejä valmistellen. Asiakaskäynnit koostuvat sairaanhoidollisista toimenpiteistä, kuten haavanhoidosta ja verikokeista. Lisäksi tulee tarkkailla asiakkaan vointia ja huomioida siinä tapahtuvat muutokset. Kotisairaanhoidolla on puhelinaika iltapäivisin, jolloin teen töitä toimistolla. Viikoittain on myös palaveri oman tiimin kanssa sekä lääkärin puhelinkierto. Lääkäri on muutenkin tavoitettavissa ympäri vuorokauden, jos apua tarvitsee. Kotisairaanhoito on päivätyötä ja työskentelemme vain arkisin, joten viikonloput ovat aina vapaat.

Mikä on parasta työssäsi?

Työssäni parasta on, että saa tehdä tärkeää työtä ja hoitaa potilaita heidän kotonaan. Myös asiakkaat ja omaiset ovat kiitollisia, kun saavat apua ja sairaanhoitoa suoraan kotiin. Työpäivät eivät ole koskaan samanlaisia ja tässä työssä oppii koko ajan jotain uutta. Tykkään myös siitä, että kotisairaanhoitajan työ on itsenäistä, sillä siinä pystyy itse suunnittelemaan omat työpäivänsä.
Täällä on kiva olla töissä, koska ihmiset ovat mukavia ja heidän kanssaan on helppo työskennellä. Työn vaihtelevuus on hyvä juttu, koskaan ei ehdi tylsistyä. Myös mielenkiitoiset koulutukset pitävät ammattitaitoa yllä.

Entä haastavinta?

Haastavinta kotisairaanhoitajan työssä on se, että pitää osata katsoa jokaisen asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja huomioida monta seikkaa sairaanhoidollisten asioiden lisäksi. Onneksi apuna on lähihoitajista koostuva tiimi, jonka kanssa teen tiiviisti yhteistyötä. Yksin tässä työssä ei muutenkaan tarvitse olla, vaan samassa toimistossa on myös muita kotisairaanhoitajia, joten saan aina kollegiaalista tukea, kun sitä tarvitsen.

Minkälainen työyhteisö teillä on?

Vaasan kotisairaanhoidossa on töissä vain hyviä tyyppejä. Meillä on vahva yhteishenki ja toisten auttaminen aina tarpeen vaatiessa on itsestäänselvyys tässä porukassa. Kaikesta selvitään, kun kollegat ovat tukena.

Minkälainen ihminen sopii teille töihin?

Meidän porukkaan sopii ihminen, joka pitää siitä, että jokainen päivä on erilainen ja on valmis kohtaamaan myös haasteita. Tässä työssä suurin osa asiakkaista on ikääntyneitä ihmisiä, joten olisi tietenkin tärkeää, että ikäihmisten hoito on lähellä sydäntä.

Elisabeth, esteettömyyskoordinaattori

Esteettömyys on Elisabeth Hästbackan sydämen asia

Huhtikuussa kaupungin esteettömyyskoordinaattorina aloittanut Elisabeth Hästbacka haluaa työssään rakentaa yhdenvertaista Vaasaa.

Elisabeth Hästbacka työpöytänsä ääressä.

Hästbacka on organisoinut vammaisneuvoston kokouksia sekä verkostoitunut muissa Suomen kaupungeissa työskentelevien kollegojensa kanssa.

– Esteettömyyskoordinaattorina olen mukana valvomassa ja edistämässä esteettömyyttä. Lisäksi toimin muun muassa vammaisneuvoston sihteerinä sekä yhteistyölinkkinä järjestöjen suuntaan. On hienoa päästä edistämään asioita, jotka ovat sekä itselle että yhteiskunnalle tärkeitä, Hästbacka kertoo.

Hästbacka viimeistelee parhaillaan Åbo Akademilla väitöskirjaa, joka käsittelee vammaisten osallisuutta yhteiskunnassa.

– Toivon, että voin työssäni hyödyntää myös tutkijan taustaani sekä kontakteja, joita minulla on vammaistutkijoihin ympäri Suomen. Totta kai myös omat kokemukseni esteettömyydestä tuovat tarpeellista näkökulmaa työhön, Hästbacka sanoo.

Esteettömyys on yhteistyötä

Kun Hästbacka muutti Vaasaan opiskelemaan vuonna 2004, hän huomasi, että esteettömyyteen kaupungin keskustassa oli panostettu.

– Vaasassa on tehty vuosien aikana paljon työtä, jolla on edistetty esteettömyyttä. Vammaisneuvosto on ollut täällä pitkään aktiivinen ja saanut asioita aikaan, Hästbacka kiittelee.

Vaasa on Hästbackan mukaan esteettömyydessä edelläkävijä: esimerkiksi esteettömyyskoordinaattoreita ja -asiamiehiä on Suomessa vain alle kymmenessä kaupungissa. Vaikka asiassa on vuosien saatossa menty eteenpäin, työtä riittää vielä Vaasassakin.

– Esteettömyys on tärkeä osa ihmisten yhdenvertaisuutta, sillä se on hyvin laaja kokonaisuus ja tärkeää kaikille ihmisille. Se ei koske pelkästään vammaisia, vaan yhtä lailla myös ikääntyviä ja lapsiperheitä. Esteettömyys ei liity pelkästään rakennettuun ympäristöön, vaan myös vaikkapa vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun sekä työskentely- ja koulutusmahdollisuuksiin, Hästbacka muistuttaa.

– Esteettömyyden edistäminen lähtee aina yhteistyöstä. Olen jo päässyt tapaamaan monia mielenkiintoisia ihmisiä, ja odotan innolla, mitä kaikkea uutta pääsen työssäni oppimaan, Hästbacka hymyilee.