Olet täällä

Kaivuluvat

Purola

KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT KAIVUTYÖT

 

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa.

Kaivu- ja sijoitusluvalla kaupunki antaa kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 a §:ssä säädetyn kunnan suostumuksen kadulla ja yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä kuten myös, siltä osin kuin se kuuluu kaivulupaviranomaisen toimivaltaan, kunnan suostumuksen katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tms.

Kaivuluvan tarkoituksena on antaa kunnan mahdollisuus ohjata, valvoa, ajoittaa ja sovittaa yhteen töitä ja niiden suorittamista niin, että töistä liikenteelle tai muulle käytölle aiheutuvia haittoja voidaan estää ja vähentää. Kyseiset työt pyritään rajaamaan tarkasti ja työ tulee tehdä nopeasti sekä turvallisesti. Näin töiden yleisille alueille aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Kaupunki voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.

Laitosten ohjeet:

Kaupungilla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksun katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskien, ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Työstä vastaavan tahon on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella suoritettavasta työstä kaivulupahakemus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Alle kolme vuorokautta kestävästä työstä lupaa on haettava 2 vrk ennen työn aloitusta. Työ voidaan aloittaa välittömästi kaupungin annettua kaivuluvan.

Ennen kaivutyön aloittamista on luvan hakijan selvitettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan.

Alkukatselmus pidetään ennen työn aloittamista ja hankkeeseen ryhtyvän on tilattava se viimeistään viikkoa ennen työtapahtumaa luvan myöntäjältä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Kuntatekniikka
Kaivu- ja sijoituslupa hakemukset
Kirkkopuistikko 26, 65100 Vaasa
Sähköposti: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

Kuinka otan palvelun käyttöön

Täytä sähköinen kaivulupahakemus.

 

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asuntotontilla tarkoitetaan rivi- ja kerrostalotonttia tai omakotitonttia. Omakotitontit jaetaan pääosin julkisella haulla. Rivi- ja...
Maaperätiedot saa kuntatekniikasta ilmoittamalla tontin osoitteen, kaupunginosan, korttelin ja tontin numeron.

Lisää aiheesta