Förbigå menyn
Anlägg

Grävtillstånd

Grävarbete på gator och andra allmänna områden förutsätter gräv- och placeringstillstånd. Tillstånd ansöks hos Kommuntekniken.

Gräv- och placeringstillstånd ger rätt att utföra grävarbeten på gator och allmänna områden samt rätt till exempelvis permanenta ledningar, rör och brunnar på gatuområde.

Tack vare grävtillstånden kan staden koordinera grävarbetena så att de förorsakar så lite olägenheter som möjligt för trafiken och den övriga verksamheten i byggarbetsplatsens omgivning. Arbetena bör utföras snabbt och säkert. Det är förbjudet att använda arbetsområdet till något annat än det syfte som har uppgetts.

 

Ansökan om grävtillstånd

Innan grävarbetena inleds, bör den som ansökt om tillstånd på egen bekostnad ta reda på var andra företags och anläggningars under- eller ovanjordiska ledningar, anordningar och konstruktioner finns. Innan arbetet inleds ska en inledande syn förrättas och den som börjar med projektet ska senast en vecka före arbetet beställa synen av tillståndsbeviljaren.

När det gäller ett arbete på en gata eller ett allmänt område ska den som ansvarar för arbetet lämna in ansökan om grävtillstånd till staden 21 dygn innan arbetet inleds. Arbetet kan inledas omedelbart när staden har beviljat grävtillstånd.

Grävtillstånd ansöks skriftligen antingen på en blankett hos Kommuntekniken eller per e-post på adressen: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

 

Agvifter

Staden har enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden rätt att ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för de arbeten som ska göras på gator och andra allmänna områden, för granskningen av anmälan och för övervakningen av arbetena.

Kommunteknikens tillfälliga tillstånd,avgifter och hyros från och med 1.1.2023

Bestämmelser

Staden kan i grävtillståndet ge sådana föreskrifter om utförandet av arbetet som är nödvändiga för att minska de olägenheter och skador som arbetet eventuellt medför med tanke på smidigheten, säkerheten och tillgängligheten i trafiken, ledningar och anordningar på gator och allmänna områden samt för konstruktioner på gator och allmänna områden.

GRÄV- OCH PLACERINGSTILLSTÅNDS-BESTÄMMELSER

Skötselklassificeringen av Vasa stads gator (pdf)

Beviljade grävtillstånd

.De grävtillstånd som beviljats för den senaste månaden finns här

 

 päätös Lounea L65-23 Kruunantie-Panimontie-Torpankatu-Pukinkatu (Vaasa 25 osa 3) päätös Lounea L66-23 Riihikatu, Kujakatu (Vaasa 23 osa 2) päätös Lounea L85-23 Hiidenkiventie-Viertolantie (Vaasa 20 osa 1) päätös Lounea L86-23 Aapontie-Aleksis Kiventie-Timontie-Laurintie (Vaasa 20 osa 2) päätös S L55-23 Eräpolku 11 päätös S L68-23 Tammikaivonrinne 2 päätös S L73-23 Erottajankatu 18 päätös S L74-23 Omakotikatu 2 päätös T L58-23 Opistokatu päätös V L75-23 Keskuskatu 2-10 päätös V L76-23 Hirventie 10-12 päätös V L77-23 Punarinnankatu 22 päätös V L78-23 Kirjastokatu päätös Valokuitunen L53-23 Kujakatu-Riskusillankatu-Sorsantie-Ainonkatu-Kustaalantie päätös – kopio

Bostadsbolag L116-23 Kapteeninkatu 15 päätös DNA L90-23 Laturintie 1 päätös DNA L108-23 Wolffintie 2-18 päätös E L92-23 Asemakatu-Hietalahdenkatu risteys päätös E L96-23 Laajametsäntie-Ratavallinkatu päätös E L107-23 Lastenkodinkatu 22 päätös E L117-23 Kapteeninkatu 30 päätös JNT L97-23 Kiitokaari päätös JNT L100-23 Hovioikeudenpuistikko 5 päätös JNT L113-23 Harjukatu 10-20 päätös K L102-23 Punarinnankatu 7 päätös K L103-23 Juhanintie 10 päätös K L104-23 Närhenkuja 3 päätös K L118-23 Opistokatu 9 päätös K L120-23 Kuokkamiehentie 26 ja 28 päätös L87-23 Eisnäsinkatu-Orrenmäenkatu-Kivivasarankatu-Metsäkallionkatu päätös S L91-23 Vähänkyröntie 558-Rintamaankuja päätös S L93-23 Aleksis Kiventie 43 päätös S L95-23 Kauppamatkustajankuja-Vaasanpuistikko päätös S L98-23 Kruunantie 27 päätös S L99-23 Hiirihaukankatu 19-25 päätös S L101-23 Pallokatu 19 päätös S L105-23 Ruutikellarintie 6 päätös S L119-23 Kivijärventie päätös T L114-23 Kvartsikatu 2 päätös V L106-23 Asemakatu 6-18 päätös Valokuitunen L67-23 Näkinkuja-Verkkokatu-Nummikatu-Miilutie-Ympyrätie päätös Valokuitunen L94-23 Klemetinkatu-Asemakatu-Kurteninkatu-Tiilitehtaankatu-Rauhankatu-Ansaankatu päätös

BBJ L138-23 Klemetinkatu 11 liitteet BBJ L138-23 Klemetinkatu 11 päätös E L110-23 Karhuntie 10 liitteet E L110-23 Karhuntie 10 päätös EE-PEE LVI-asennus L126-23 Hämeenlinnankatu 8 liitteet EE-PEE LVI-asennus L126-23 Hämeenlinnankatu 8 päätös GC L89-23 Metsäkallionkatu-Kivenhakkaajankatu-Luolakivenkatu-Kivikarhunkatu liitteet GC L89-23 Metsäkallionkatu-Kivenhakkaajankatu-Luolakivenkatu-Kivikarhunkatu päätös GeoUnion L158-23 Pitkäkatu 39-41 liitteet GeoUnion L158-23 Pitkäkatu 39-41 päätös JNT L129-23 Isokalliontie 13 liitteet JNT L129-23 Isokalliontie 13 päätös JNT L133-23 Raastuvankatu 13 liitteet JNT L133-23 Raastuvankatu 13 päätös JNT L134-23 Korsholmanpuistikko 34 liitteet JNT L134-23 Korsholmanpuistikko 34 päätös JNT L156-23 Harjukatu-Amerikankatu liitteet JNT L156-23 Harjukatu-Amerikankatu päätös K L139-23 Rajakatu 24 liitteet K L139-23 Rajakatu 24 päätös K L145-23 Tallimiehenkatu 2 liitteet K L145-23 Tallimiehenkatu 2 päätös K L146-23 Omakotikatu 17 liitteet K L146-23 Omakotikatu 17 päätös K L147-23 Talttatie 6 liitteet K L147-23 Talttatie 6 päätös. Karhu L153-23 Museokatu 7 liitteet Karhu L153-23 Museokatu 7 päätös Kesko L157-23 Kivihaantie 8 liitteet Kesko L157-23 Kivihaantie 8 päätös Kiinteistö Oy Vaasan Ay-keskus L136-23 Hovioikeudenpuistikko 18 liitteet Kiinteistö Oy Vaasan Ay-keskus L136-23 Hovioikeudenpuistikko 18 päätös Lounea L124-23 Neitsytpolku-Pyynkatu-Kaartinkatu-Riskusillankatu-Kustaalantie (Vaasa 22 osa 2) liitteet Lounea L124-23 Neitsytpolku-Pyynkatu-Kaartinkatu-Riskusillankatu-Kustaalantie (Vaasa 22 osa 2) päätös Lounea L125-23 Pajakatu-Kaupunginkatu-Erottajankatu-Kustaalantie (Vaasa 22 osa 1) liitteet Lounea L125-23 Pajakatu-Kaupunginkatu-Erottajankatu-Kustaalantie (Vaasa 22 osa 1) päätös Lounea L131-23 Jukolantie-Kiemuratie-Aleksis Kiven tie-Simeonintie (Vaasa 21 osa 1) liitteet Lounea L131-23 Jukolantie-Kiemuratie-Aleksis Kiven tie-Simeonintie (Vaasa 21 osa 1) päätös Lounea L132-23 Tuomaantie-Simeonintie-Juhanintie-Eerontie (Vaasa 21 osa 2) liitteet Lounea L132-23 Tuomaantie-Simeonintie-Juhanintie-Eerontie (Vaasa 21 osa 2) päätös Lounea L141-23 Verkkokatu-Pitsikatu-Amerikankatu-Nummikatu (Vaasa 31 osa 1) liitteet Lounea L141-23 Verkkokatu-Pitsikatu-Amerikankatu-Nummikatu (Vaasa 31 osa 1) päätös Lounea L144-23 Honkakatu-Miilutie-Kotimäentie-Gerbyntie (Vaasa 31 osa 2) liitteet Lounea L144-23 Honkakatu-Miilutie-Kotimäentie-Gerbyntie (Vaasa 31 osa 2) päätös, S L109-23 Kivihaantie 8-Kiilletie liitteet S L109-23 Kivihaantie 8-Kiilletie päätös S L122-23 Mäntymäentie-Hauentie risteys liitteet S L122-23 Mäntymäentie-Hauentie risteys päätös S L123-23 Teräksenkuja liitteet S L123-23 Teräksenkuja päätös S L137-23 Koulukatu 32 liitteet S L137-23 Koulukatu 32 päätös S L155-23 Pitkänlahdenkatu 11 liitteet S L155-23 Pitkänlahdenkatu 11 päätös Sisäsataman Terassi Oy L142-23 Sisäsatama liitteet Sisäsataman Terassi Oy L142-23 Sisäsatama päätös T L111-23 Vuorikatu 20 liitteet V L130-23 Varpusenkuja ja Pääskysenkuja liitteet V L130-23 Varpusenkuja ja Pääskysenkuja päätös V L140-23 Rajalammentie 13 liitteet V L140-23 Rajalammentie 13 päätös V L148-23 Peltokankaantie 3 liitteet V L148-23 Peltokankaantie 3 päätös V L149-23 Lähdemäentie-Västervikintie liitteet V L149-23 Lähdemäentie-Västervikintie päätös V L150-23 Lyhteensitojankatu 6 liitteet V L150-23 Lyhteensitojankatu 6 päätös V L151-23 Keskuskatu 34 liitteet V L151-23 Keskuskatu 34 päätös V L152-23 Rajaniityntie-Rajalahdentie liitteet V L152-23 Rajaniityntie-Rajalahdentie päätös V L154-23 Välitie-Kappelinmäentie liitteet V L154-23 Välitie-Kappelinmäentie päätös Valokuitunen L115-23 Karhuntie-Hirventie-Sudentie-Ilveksentie liitteet Valokuitunen L115-23 Karhuntie-Hirventie-Sudentie-Ilveksentie päätös Valokuitunen L127-23 Mäntymaantie-Västervikintie-Kortelaaksontie liitteet Valokuitunen L127-23 Mäntymaantie-Västervikintie-Kortelaaksontie päätös

Ansvarig person