Förbigå menyn
Anlägg

Grävtillstånd

Grävarbete på gator och andra allmänna områden förutsätter gräv- och placeringstillstånd. Tillstånd ansöks hos Kommuntekniken.

Gräv- och placeringstillstånd ger rätt att utföra grävarbeten på gator och allmänna områden samt rätt till exempelvis permanenta ledningar, rör och brunnar på gatuområde.

Tack vare grävtillstånden kan staden koordinera grävarbetena så att de förorsakar så lite olägenheter som möjligt för trafiken och den övriga verksamheten i byggarbetsplatsens omgivning. Arbetena bör utföras snabbt och säkert. Det är förbjudet att använda arbetsområdet till något annat än det syfte som har uppgetts.

 

Ansökan om grävtillstånd

Innan grävarbetena inleds, bör den som ansökt om tillstånd på egen bekostnad ta reda på var andra företags och anläggningars under- eller ovanjordiska ledningar, anordningar och konstruktioner finns. Innan arbetet inleds ska en inledande syn förrättas och den som börjar med projektet ska senast en vecka före arbetet beställa synen av tillståndsbeviljaren.

När det gäller ett arbete på en gata eller ett allmänt område ska den som ansvarar för arbetet lämna in ansökan om grävtillstånd till staden 21 dygn innan arbetet inleds. Arbetet kan inledas omedelbart när staden har beviljat grävtillstånd.

Grävtillstånd ansöks skriftligen antingen på en blankett hos Kommuntekniken eller per e-post på adressen: kuntatekniikka.hakemukset(at)vaasa.fi

 

Agvifter

Staden har enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden rätt att ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för de arbeten som ska göras på gator och andra allmänna områden, för granskningen av anmälan och för övervakningen av arbetena.

Kommunteknikens tillfälliga tillstånd,avgifter och hyros från och med 1.1.2023

Bestämmelser

Staden kan i grävtillståndet ge sådana föreskrifter om utförandet av arbetet som är nödvändiga för att minska de olägenheter och skador som arbetet eventuellt medför med tanke på smidigheten, säkerheten och tillgängligheten i trafiken, ledningar och anordningar på gator och allmänna områden samt för konstruktioner på gator och allmänna områden.

GRÄV- OCH PLACERINGSTILLSTÅNDS-BESTÄMMELSER

Skötselklassificeringen av Vasa stads gator (pdf)

Beviljade grävtillstånd

.De grävtillstånd som beviljats för den senaste månaden finns här

JNT L174-22 Klemettilänraide päätös JNT L175-22 Hiidenkiventie-Jukolantie-Mustasaarentie päätös JNT L179-22 Kortelaaksontie-Isokalliontie päätös JNT L183-22 Sisäsatama päätös JNT L187-22 Kellonevantie-Mäntymaantie päätös JNT L188-22 Kirkkopuistikko 12 päätös JNT L189-22 Jääkärinpuistikko 20-28 päätös JNT L190-22 Ilmarisenkatu 6 ja 9 päätös JNT L191-22 Rantakatu 30 päätös JNT L193-22 Korsholmanpuistikko-Pitkäkatu-Kellosepänkatu päätös JNT L194-22 Rauhankatu-Raastuvankatu-Kasarminkatu päätös K L178-22 Omakotikatu 2 päätös K L180-22 Karpalotie 14 päätös K L181-22 Hiirihaukankatu 13 päätös K L182-22 Riihikatu 4 päätös K L185-22 Emännänkatu 15-21 päätös S L173-22 Rajalahdentie 20 päätös S L176-22 Wolffintie vl. Pått-Yliopistonranta päätös S L177-22 Kivihaantie 8 päätös S L186-22 Laturintie 1 päätös S L192-22 Nuotiopiiri 2 päätös

DNA L201-22 Joutsenenkatu 6 päätös E L200-22 Joutsenenkatu 6 päätös JNT L207-22 Vanha Satamatie-Ampujantie-Wahlbäckintie päätös K L1-23 Toimittajankuja päätös K L2-23 Hitsaajankatu-Viilarinkatu päätös K L3-23 Eisnäsinkatu 12 päätös K L5-23 Kylväjänkatu 14 päätös K L6-23 Pursimiehenkatu 30 päätös K L7-23 Tuomonkuja 3 päätös K L10-23 Sairaskodinkatu-Ammattikoulunkatu päätös K L13-23 Kappelinmäentie 8 päätös K L199-22 Vuorikatu 22 C päätös K L206-22 Erottajakatu 14 päätös S L8-23 Liekkikuja 10 päätös S L9-23 Myllykatu-Vuorikatu päätös S L11-23 Varastokatu 9 päätös S L208-22 Teeriniemenkatu-Joutsenenkatu-Hippiäisenkatu-Sinirinnankatu päätös S L209-22 Ahventie 9 päätös S L211-22 Tammikaivonrinne 1 päätös S L212-22 Vaasanpuistikko 20 päätös Sisäsataman terassi Oy L198-22 Sisäsatama päätös T L197-22 Koulukatu 13 päätös T L213-22 Kauppamatkustajankuja päätös V L4-23 Rantakatu 1 päätös V L12-23 Pellervonkatu 11 päätös V L195-22 Schwerininkatu 4 päätös V L196-22 Kappelinmäentie-Pp.tie-Eräpolku päätös V L202-22 Pihlajatie 22 päätös V L203-22 Kirjastonkatu 16 liitteet V L204-22 Kirjastonkatu-Raastuvankatu risteys päätös V L205-22 Pikkupiiankatu 6 päätös V L210-22 Korsholmanpuistikko 18 päätös

Ansvarig person