Förbigå menyn

Talent Coastline Employment

Sysselsättningssituationen i Österbotten och Mellersta Österbotten är god. I flera branscher existerar till och med brist på kunnig arbetskraft. För att upprätthålla livs- och konkurrenskraften hos företagen och vårt välfärdssamhälle finns ett skriande behov av arbetskraft.

Talent Coastline Employment-projektet strävar efter att utveckla servicen som stöder tillträde till arbetsmarknaden och etableringstjänsterna för kvalificerad internationell arbetskraft så att livs- och konkurrenskraften i Österbotten och Mellersta Österbotten ökar. Projektet förverkligar det nationella Talent Boost -åtgärdsprogramet och är en del av Rikta kursen mot Finland/Kokka kohti Suomea -projektet och  Talent Coastline ekosystemet som koordineras av Österbottens NTM-central.

Projektet består av tre helheter:

Lev med oss! Helhetens fokus ligger på att förbättra språkkunskaperna hos internationella arbetstagare och att stöda bildande av lokala nätverk.

Arbeta hos oss! Målet för helheten är att genom utbildning och kommunikation stöda och utveckla internationell rekrytering för arbetsgivare.

Hjälp av oss! Avsikten är att förbättra koordineringen av myndighetsverksamhet inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för internationella arbetstagare och att förankra dessa serviceformer på lokal och regional nivå.

Finansiär: Europeiska socialfonden genom NTM-centralen i Mellersta Finland.

Totala kostnader: 518 317 € (ESF:n del 75 %)

Huvudgenomförare:

Vasa stad (+ Vamia)

Delgenomförare:

Karleby stad

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Vasa Universitet, språkcenter Linginno

Havkraft

 

 

 

  • Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelatedad invandring 2035 ställer höga målsättningar för att säkerställa Finlands konkurrenskraft. Vad betyder åtgärderna för Österbotten och Mellersta Österbotten? Vad kan vi som region, ekosystem, kommun och som övriga aktörer göra, så att internationella talanger kommer till och stannar i vår region? Välkommen att diskutera ämnet torsdagen 29.9.

  • Ett nätverk för alla som flyttat från utlandet till Vasa pga. arbete, som maka/make eller pga. studier och för alla som intresserar sig för internationell samverkan. Här finner du tips om evenemang och övrigt aktuellt. På kommande bl.a. utflykt till Meteoria Södefjärden 28.9 (fullbokad!) och kick-off för Vaasa Spouse Programme 3.10!

  • Behöver ert företag information och stöd i fråga om internationella rekryteringar? Vi har samlat information som kan hjälpa er vidare.

  • Håller du på att rekrytera från utlandet? Har du funderingar kring hur allt det praktiska ska skötas i Finland? Nu är det möjligt att få stöd för att hjälpa en utländsk arbetstagare att slå sig ner i Finland.

  • Vaasa Welcome Office Newsletter är ett försök att på engelska förmedla intressanta nyheter och information om kommande evenemang, åt personer som av olika orsaker flyttat från utlandet till Vasa.

  • Are you a student in Vaasa looking for a job? Finding the right job could be a bit tricky, so we created a short guide to help you get started. The guide contains hints about job seeking and useful links to organizations and Finnish authorities.

  • Hur svara på utmaningen att sysselsätta internationella experters makar och underlätta deras integration? Ta del av presentationerna i ämnet från vårt webbinarium 3.5.2022.

  • Var får vi framtidens arbetstagare? Vilka är stegen i den internationella rekryteringen? Torsdagen den 29.4.2021 ordnade TCE -projektet ett webbinarium för arbetsgivare om internationell rekrytering.

  • Talent Coastline, som koordineras av NMT-centralen, och TE-byrån tillsammans med TCE -projektet arrangerade 29.9.2021 ett virtuellt nätverksevent för att sammanföra arbetsgivare och internationell arbetskraft. Här hittar du innehåll till eventet producerat av vårt projekt.

Kontaktuppgifter