Förbigå menyn

Talent Coastline Employment

Projektet har avslutats 2022.

Talent Coastline Employment-projektet strävar efter att utveckla servicen som stöder tillträde till arbetsmarknaden och etableringstjänsterna för kvalificerad internationell arbetskraft så att livs- och konkurrenskraften i Österbotten och Mellersta Österbotten ökar. Projektet förverkligar det nationella Talent Boost -åtgärdsprogramet och är en del av Rikta kursen mot Finland/Kokka kohti Suomea -projektet och  Talent Coastline ekosystemet som koordineras av Österbottens NTM-central.

Projektet består av tre helheter:

Lev med oss! Helhetens fokus ligger på att förbättra språkkunskaperna hos internationella arbetstagare och att stöda bildande av lokala nätverk.

Arbeta hos oss! Målet för helheten är att genom utbildning och kommunikation stöda och utveckla internationell rekrytering för arbetsgivare.

Hjälp av oss! Avsikten är att förbättra koordineringen av myndighetsverksamhet inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för internationella arbetstagare och att förankra dessa serviceformer på lokal och regional nivå.

Finansiär: Europeiska socialfonden genom NTM-centralen i Mellersta Finland.

Totala kostnader: 518 317 € (ESF:n del 75 %)

Huvudgenomförare:

Vasa stad (+ Vamia)

Delgenomförare:

Karleby stad

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Vasa Universitet, språkcenter Linginno

Havkraft

 

 

 

  • Presentation av de mångsidiga åtgärder som projektets delaktörer, YA, Vamia, Linginno och Karleby stad, har åstadkommit för att göra vår region och vårt arbetsliv så välkomnande som möjligt åt internationella invånare.

  • Håller du på att rekrytera från utlandet? Har du funderingar kring hur allt det praktiska ska skötas i Finland? Nu är det möjligt att få upp till 80% stöd för att hjälpa en utländsk arbetstagare med familj att slå sig ner i Finland.

  • MDIs lägesrapport om situationen i Österbotten och i Vasa hösten 2022.

  • Sammanfattning av genomförda aktiviteter inom Get Together Network, ett nätverk för alla som flyttat från utlandet till Vasa pga. arbete, som maka/make eller pga. studier och för alla som intresserar sig för internationell samverkan.

  • Are you a student in Vaasa looking for a job? Finding the right job could be a bit tricky, so we created a short guide to help you get started. The guide contains hints about job seeking and useful links to organizations and Finnish authorities.

  • Här kan du ta del av presentationer från webbinarier samt information om evenemang och samarbetsprojekt som genomförts under projektets gång.

  • Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring 2035 ställer höga målsättningar för att säkerställa Finlands konkurrenskraft. Vad betyder åtgärderna för Österbotten och Mellersta Österbotten? Presentationerna från seminariet som behandlade detta tema är tillgängliga här.