Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Talent Coastline Employment

Sysselsättningssituationen i Österbotten och Mellersta Österbotten är god. I flera branscher existerar till och med brist på kunnig arbetskraft. För att upprätthålla livs- och konkurrenskraften hos företagen och vårt välfärdssamhälle finns ett skriande behov av arbetskraft.

Talent Coastline Employment-projektet strävar efter att utveckla servicen som stöder tillträde till arbetsmarknaden och etableringstjänsterna för kvalificerad internationell arbetskraft så att livs- och konkurrenskraften i Österbotten och Mellersta Österbotten ökar. Projektet är en del av Talent Coastline ekosystemet som koordineras av NTM-centralen.

Projektet består av tre helheter:

Lev med oss! Helhetens fokus ligger på att förbättra språkkunskaperna hos internationella arbetstagare och att stöda bildande av lokala nätverk.

Arbeta hos oss! Målet för helheten är att genom utbildning och kommunikation stöda och utveckla internationell rekrytering för arbetsgivare.

Hjälp av oss! Avsikten är att förbättra koordineringen av myndighetsverksamhet inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för internationella arbetstagare och att förankra dessa serviceformer på lokal och regional nivå.

Finansiär: Europeiska socialfonden genom NTM-centralen i Mellersta Finland.

Totala kostnader: 426 584 € (ESF:n del 75 %)

Huvudgenomförare:

Vasa stad (+ Vamia)

Delgenomförare:

Karleby stad

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Vasa Universitet, Linginno

Havkraft

 

 

 

  • Are you a student in Vaasa looking for a job? Finding the right job could be a bit tricky, so we created a short guide to help you get started. The guide contains hints about job seeking and useful links to organizations and Finnish authorities.

  • Har du planer för sommaren? Vet du vad Vasa och Vasaregionen har att erbjuda dig sommartid?

  • Var får vi framtidens arbetstagare? Vilka är stegen i den internationella rekryteringen? Vad bör arbetsgivaren ta i beaktande? Torsdagen den 29.04.2021 ordnande Talent Coastline Employment ett webinarium för arbetsgivare om internationell rekrytering. På den här sidan har vi samlat föreläsarnas material och feedbacken vi fått från deltagarna.

Kontaktuppgifter