Ohita valikko
Hanke

Talent Coastline Employment

Talent Coastline Employment –hanke (Kokka kohti Suomea, ESR) on syntynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden erinomaisesta työllisyystilanteesta, joka osaltaan realisoituu työvoimapulaksi, joka voi estää yritysten kasvun. Pohjanmaan ELYkeskuksen Talent Coastline ekosysteemityö on tuonut yhteen alueen toimijat osaajapulaa
ratkaisemaankansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueilla on vahvoja kansainvälisiä koulutusorganisaatioita sekä korkeakoulutuksen, että ammatillisen koulutuksen saroilla. Koulutusorganisaatioiden kansainväliset osaajat tarvitaan alueelle
elinkeinoelämän palvelukseen ja tämä vaatii tukea yrityksiin kv-hr ja lupa-asioiden osaamisen osalta, kielitaidon osalta,
markkinoinnin osalta ja erityisesti asenteiden muokkaamisen osalta.
Hankkeeseen ovat sitoutuneet kahden maakunnan osalta lähes kaikki koulutusorganisaatiot, alueiden maakunnalliset liitot sekä valtiotoimijan edustajat kuten ELY-keskus ja TE-toimisto sekä AVI. Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari sekä
yrittäjäjärjestöt ovat lähettäneet vahvaa viestiä ko. palveluiden, koordinoinnin sekä yhteistyön tarpeesta. Hankkeeseen
sitoutuneet yritykset Wärtsilä ja Barona toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuovat hankkeeseen tärkeän mahdollisuuden yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä työnvälitykseen ja rekrytointiin liittyen. Kolmannen sektorin toimijoista kansainvälisen Erasmus Student Networkin ja Auroras-verkoston mukana olo tukee hankkeen tavoitteita pitovoiman vahvistamiseksi alueilla. Hankkeen koordinaattorilla Vaasan kaupungilla on pitkä kokemus asettautumispalveluiden tuottamisesta maahanmuuttoon liittyen, joille hanke tarjoaa kaivattua tukea ja mahdollisuutta kehittyä edelleen. Kokkolan kaupungin mukana olo vahvistaa ko. kaupunkiseutujen yhteistyötä ja rakentaa yhteistä työssäkäyntialuetta Pohjanmaan rannikkoseudulle

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää
työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.

Lisätiedot

http://www.talentcoastlineemployment.fi