Ohita valikko
Asiakaspalvelija

TE-palvelut 2024 -uudistus

Vuodesta 2025 alkaen voit kääntyä oman kuntasi puoleen, kun tarvitset apua työ- ja elinkeinopalveluissa (TE-palvelut). Taustalla on lakiuudistus, jossa työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025. Vaasa on vetovastuussa Pohjanmaan työllisyysalueella.

Uudistuksen keskiössä ovat kunnan asukkaat: tavoitteena on muun muassa parantaa työvoimapalveluiden saatavuutta ja monipuolisuutta sekä nopeuttaa työllistymistä, kun palvelut tuotetaan kunnan lähipalveluina. Uudistuksen myötä kunnat voivat kehittää palveluja omien kuntalaistensa sekä alueelle sijoittuvien työnantajien tarpeista käsin, mikä vahvistaa myös alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Vaasa luotsaa Pohjanmaan työllisyysaluetta

Uudistus määrittää, että järjestämisvastuu TE-palveluista voidaan siirtää joko kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä. Näin turvataan, että TE-palveluiden järjestämiseen on riittävästi resursseja ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti työnhakijoiden saatavilla kaikkialla Suomessa.

Vaasa on Pohjanmaan alueella ainoa kunta, joka yksin täyttää lain vaatimat kriteerit. Näin ollen kaupunginhallituksen 5.3.2023 päätöksen mukaisesti Vaasa on lähtenyt järjestämään työllisyysaluetta vastuukuntamallilla.

Pohjanmaan työllisyysalueen muodostavat seuraavat Pohjanmaan kunnat:

Kuntien yhteisenä toimielimenä toimii Vaasan kaupungin organisaatioon perustettava lautakunta.

Valmistelu Pohjanmaalla

Vaasa valmistelee TE-palvelujen siirtoa tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Palvelut jatkuvat asiakkaille saumattomasti, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Uudistusta luodaan valmistelutyöryhmissä, jotka jakaantuvat eri sektoreihin. Ryhmät koostuvat yhteistyöalueella toimivien kuntien edustajista, nykyisen TE-palvelun asiantuntijoista sekä tärkeimpien sidosryhmien edustajista (esim. kehitysyhtiöt, hyvinvointialue).

Myös kotoutumislaki uudistuu vuonna 2025

TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy myös kunnille. KOTO24-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä ja selkeyttää toimijoiden vastuita.

Lue lisää:

Ota yhteyttä