Ohita valikko

Pesäpallokentän alue (ak1133)

Asemakaavoituksen kohteena on pesäpallokentän alue ja sen välittömässä läheisyydessä olevat viheralueet. Kaavamuutos koskee pysäköinti- ja virkistyskäyttöön kaavoitettuja alueita Hietalahdenpuiston, Kustaanlinnanpuiston, Sanmarkinkadun ja Sairaalankadun rajaamalla alueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 5,3 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa pesäpallokentälle varattu alue sen nykyiselle paikalle sekä löytää lähistöltä korvaavat paikat kentän alueelle osoitetulle pysäköinnille alueen kulttuuriympäristö ja luontoarvot huomioiden. Lisäksi arvioidaan harjoituskentän sijaintia ja rannassa kulkevan kevyen liikenteen reitin linjausta sekä osoitetaan aluerajauksia pyöräilyn tarpeisiin.

  1. Vireille 4.12.2023

  2. Ehdotus

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Valmistelija