Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Arviointikertomus 2021 on julkaistu

Julkaistu: 8.6.2022

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 on julkaistu. Uuden valtuustokauden alkaessa arviointikertomuksessa käsitellään sekä kaupungin strategian toteutumisen edellytyksiä, että johtamisjärjestelmän toimivuutta. Lisäksi arvioidaan kaupunkikonsernin taloudellisia lähtökohtia sekä niin sanottujen kriisikuntakriteerien kehitystä.

Arviointikertomuksessa käsitellään myös kaupungin vetovoimaisuuden edistämistä ja omaisuudenhallintaan liittyviä kysymyksiä.

Vetovoimaisuuden edistäminen on kaupungissa jaettu useaan erilliseen tavoitteeseen. Siihen liittyy muun muassa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen sekä koulutuksen ja työllisyyden edistäminen. Arviointikertomuksessa käsitellään vetovoimaisuuden edistämiseen liittyen myös verotulojen kehittymistä.

Kaupunkikonsernin merkitys osana palvelujen tuottamista ja tähän varattujen resurssien mahdolliset muutokset korostuvat omaisuudenhallinnassa tämän valtuustokauden aikana.  Talouden katsauksessa kriisikuntakriteerien kehitystä Vaasan kaupungin osalta verrataan myös suhteessa vertailukaupunkeihin.

Arviointikertomus on laadittu saavutettavaan muotoon Vaasan kaupungin sivuille vaasa.fi.

Tutustu arviointikertomukseen.

Lisätietoa antavat:
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen, p. 040 557 6611, heimo.hokkanen@vaasa.fi
Tarkastusjohtaja Matti Rosvall, p. 040 482 2455, matti.rosvall@vaasa.fi