Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Utvärderingsberättelsen 2021 har publicerats

Publicerad: 8.6.2022

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021 har publicerats. Då en ny fullmäktigeperiod inleds behandlas i utvärderingsberättelsen både förutsättningarna för förverkligandet av stadens strategi och ledningssystemets funktionalitet. Dessutom utvärderas stadskoncernens ekonomiska utgångspunkter samt utvecklingen av så kallade kriskommunskriterier.

I utvärderingsberättelsen behandlas också främjandet av stadens attraktivitet och frågor i anslutning till egendomsförvaltning.

Främjandet av attraktiviteten har i staden indelats i flera separata mål. Till det hör bland annat utvecklande av näringslivets verksamhetsförutsättningar samt främjande av utbildning och sysselsättning. I utvärderingsberättelsen behandlas också i anslutning till främjande av attraktiviteten utvecklingen av skatteinkomsterna.

Stadskoncernens betydelse som en del av produktionen av service och eventuella ändringar i de resurser som reserverats för det här betonas i egendomsförvaltningen under den här fullmäktigeperioden. I den ekonomiska översikten jämförs utvecklingen av kriskommunskriterierna för Vasa stads del också i relation till jämförelsestäderna.

Utvärderingsberättelsen har uppgjorts i ett tillgängligt format på Vasa stads webbplats vaasa.fi.

Bekanta dig med utvärderingsberättelsen. 

Mer information ger:

Revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen, tfn 040 557 6611, heimo.hokkanen@vaasa.fi
Revisionsdirektör Matti Rosvall, tfn 040 482 2455, matti.rosvall@vaasa.fi