Ohita valikko
Tiehöylä lumisella kadulla.

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Aurausvallien poistosta saatu palaute auttaa kehittämään toimintaa jatkossa

Julkaistu: 17.3.2022

Päivitetty: 11.4.2022

Kuntatekniikka pyysi alkuvuodesta asukkailta palautetta tonttiliittymien aurausvallien poistosta. Kaikki palautteet käytiin tarkasti läpi yhdessä urakoitsijoiden kanssa ja toimintaa pyritään kehittämään jatkossa.

Saapuneista palautteista 85% oli luonteeltaan negatiivisia ja 15% positiivisia. Urakoitsijoiden antamien lausuntojen perusteella keskeisimmät ongelmat liittyivät tämän talven poikkeuksellisen suureen lumimäärään ja siitä aiheutuneeseen tilanpuutteeseen katualueilla.

– Suuri lumimäärä ja esimerkiksi tontteja rajaavat aidat aiheuttavat sen, että lumelle ei ole tarpeeksi tilaa, mikä puolestaan vaikeuttaa tonttiliittymien aukipitämistä. Auroihin asennettava lumistoppari purkaa yli, kun lumelle ei ole muuta purkupaikkaa. Paikoitellen tontilta on myös kasattu lunta katualueelle, joka entisestään lisää aurattavan lumen määrää, kunnossapitoinsinööri Mika Ketonen sanoo.

Lunta pyritään poistamaan tonttikaduilta mahdollisuuksien mukaan auraus- tai hiekoitustoimenpiteiden jälkeen.

– Lumenajo on ollut jatkuvaa kaupungin omalla kalustolla, jonka lisäksi urakoitsijat ovat olleet mukana auttamassa tammikuun alusta asti. Lumenajo on kohdistettu ensisijaisesti pääväylille ja kokoojakaduille, sekä mahdollisuuksien mukaan kapeimmille tonttikaduille, Ketonen kertoo.

– Saamamme palaute on ollut erittäin arvokasta. Sen avulla pystymme paikallistamaan keskeiset ongelma-alueet ja kehittämään toimintaa jatkossa, Ketonen päättää.