Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Respons på avlägsnande av plogvallar hjälper till att utveckla verksamheten i fortsättningen

Publicerad: 17.3.2022

Uppdaterad: 11.4.2022

Kommuntekniken begärde i början av året respons på avlägsnandet av plogvallar från tomtanslutningarna av invånarna. All respons har noggrant gåtts igenom tillsammans med entreprenörerna och man strävar efter att utveckla verksamheten i fortsättningen.

Av den inkomna responsen var 85 % till sin karaktär negativ och 15 % positiv. Utifrån entreprenörernas utlåtanden har de mest centrala problemen att göra med den här vinterns exceptionellt stora snömängd och den brist på utrymme på gatuområdena som förorsakats av snömängden.

– Den stora snömängden och till exempel staket eller häckar som avgränsar tomterna leder till att det inte finns tillräckligt med plats för snön, vilket i sin tur försvårar öppethållandet av tomtanslutningarna. Snöstopparen som monteras på plogarna svämmar över när det inte finns något annat utlopp för snön. Ställvis har snö från tomterna också lagts i högar på gatuområdena, vilket ytterligare ökar mängden snö som ska plogas, säger underhållsingenjör Mika Ketonen.

Man strävar efter att avlägsna snön från tomtgatorna i mån av möjlighet efter plognings- eller sandningsåtgärder.

– Snöröjningen har varit kontinuerlig med stadens egen utrustning, och ytterligare har entreprenörerna varit med och hjälpt till från början av januari. Snöröjningen har i första hand koncentrerats på huvudleder och matargator och i mån av möjlighet på de smalare tomtgatorna, säger Ketonen.

– Den respons vi har fått har varit mycket värdefull. Med hjälp av den kan vi lokalisera centrala problemområden och utveckla verksamheten i fortsättningen, konstaterar Ketonen.