Ohita valikko
Borgaregatans skolassa vietettiin vuosittaista energian ja kestävän kehityksen teemaviikkoa huhtikuussa 2023.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Energiakasvatusta kehitetään vaasalaisissa kouluissa

Julkaistu: 20.11.2023

Vaasan kaupungin perusopetukselle on myönnetty valtion erityisavustus ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Innostavaa energiaa kouluun –hankkeessa koulujen kestävyyskasvatusta tuetaan kehittämällä oppimisympäristöjä, tuottamalla materiaaleja, oppisisältöjä ja oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Vaasan kaupungin yksi tärkeä painopistealue on energia. Uuden hankkeen tavoitteena on nostaa energianäkökulman avulla kestävän kehityksen teemat osaksi koko perusopetuksen toimintakulttuuria.

– Käytännössä luomme kouluille kestävän kehityksen kaksikielisen toimintamallin energiapainotuksella, kertoo perusopetuksen digipedagoginen kehittäjä Maiju Rintala.

Energiakoulutuksen polku johtaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, ja täällä toteutetaan energiakoulutuksen polkua, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka.

– Meillä perusopetuksessa energiateemaa käsitellään monista eri näkökulmista. Eri vuosiluokilla nostetaan esiin ikätasoon ja oppiaineiden tavoitteisiin soveltuvia sisältöjä. Alaluokilla energia-aiheeseen tutustutaan esimerkiksi energiansäästön ja ympäristönsuojelun sekä ruoantuotannon näkökulmasta. Yläluokilla käsitellään energiateemaa laajemmin ja tutustutaan esimerkiksi energiantuotantoon Vaasan lähialueilla sekä vieraillaan mahdollisuuksien mukaan yrityksissä, Rintala kertoo.

Materiaalireppuja energia-aiheesta sekä koulutusta opettajille

Hankkeessa tuotetaan kaksikielisiä materiaaleja, oppisisältöjä sekä oppimiskokonaisuuksia opetuksen tueksi.

– Esimerkkinä tästä voivat olla valmiit materiaalireput esimerkiksi koulun energiateemaviikolle. Koulujen on mahdollista myös lainata opetusta rikastuttavia välineitä, kuten esimerkiksi STEK ry:n lahjoittamia Voimala-oppimispaketteja, Rintala kertoo.

Voimala on energian oppimispaketti, jolla peruskoululaiset voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön.

Hankkeen avulla saadaan myös ulkopuolista koulutusta opetushenkilöstölle.

– Opettajien ja rehtoreiden osaamista vahvistamalla ja kehittämällä toimintaa yhdessä mahdollistamme oppilaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, Rintala kuvailee.

Tärkeää on myös kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta esimerkiksi yritysten ja muiden opetuksen järjestäjien kanssa.

Energian tuotanto, kestävä kehitys ja uusi energiateknologia

Innostavaa energiaa kouluun –hanke sai opetushallitukselta valtionavustusta 43 290 euroa. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun saakka.

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen näkökulmia lähestytään energian tuotannon, erilaisten kestävän kehityksen ratkaisujen ja uuden energiateknologian avulla.

Hankkeen avulla halutaan myös tuoda tutkivan työskentelyn osaksi pedagogista toimintakulttuuria.

– Tavoitteena on kannustaa kokeilemaan tutkivia työtapoja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen, ja suunnitella STEAM-sisältöjä yhdessä opetushenkilöstön kanssa.

STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi.