Förbigå menyn
Borgaregatans skola in Vaasa organized a theme week that focused on energy and sustainable development April 2023.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Energifostran utvecklas i skolorna i Vasa

Publicerad: 20.11.2023

Vasa stads grundläggande utbildning har beviljats statens specialunderstöd för klimat- och hållbarhetsfostran. I projektet Innostavaa energiaa kouluun för inspirerande energi stöds hållbarhetsfostran i skolorna genom att utveckla lärmiljöer samt genom att producera material, studieinnehåll och inlärningshelheter som stöd för undervisningen också i samarbete med aktörer utanför skolan.

Ett av Vasa stads viktiga prioritetsområden är energi. Målet för det nya projektet är att med hjälp av energifrågan ta teman med anknytning till hållbar utveckling som en del av verksamhetskulturen inom hela den grundläggande utbildningen.

– I praktiken kommer vi att ta fram en tvåspråkig verksamhetsmodell för hållbar utveckling för skolorna. Betoningen i modellen ligger på energi, säger Maiju Rintala, utvecklare inom digital pedagogik inom den grundläggande utbildningen.

Stigen inom energiutbildningen leder från småbarnspedagogiken till högskolorna

Vasa är Nordens energihuvudstad och har en stig inom energiutbildningen som sträcker sig från småbarnspedagogiken ända till högskolorna.

– Hos oss behandlas temat energi ur ett flertal olika synvinklar inom den grundläggande utbildningen. På de olika årskurserna lyfts fram innehåll som passar in på åldersnivån och målen för läroämnena. På årskurserna 1–6 studerar eleverna ämnet energi exempelvis ur perspektivet för energibesparing, miljöskydd och matproduktion. På årskurserna 7–9 behandlas temat mera omfattande och eleverna får exempelvis se hur energi produceras i områdena kring Vasa och i mån av möjlighet även besöka olika företag, säger Rintala.

Ryggsäckar med material om temat energi samt utbildning för lärare

I projektet produceras tvåspråkiga material, studieinnehåll och inlärningshelheter som stöd för undervisningen.

– Som exempel kan nämnas färdiga ryggsäckar med material för exempelvis temaveckan om energi i skolorna. Skolorna kan även låna material och utrustning som berikar undervisningen, såsom läropaket Voimala av STEK rf, säger Rintala.

Voimala är ett läropaket om energi, med hjälp av vilket grundskolelever kan studera hur förnybar energi produceras, lagras och används.

Inom ramen för projektet ordnas det även externa utbildningar för undervisningspersonalen.

– Genom att tillsammans förstärka och utveckla lärarnas och rektorernas kompetens möjliggör vi lika möjligheter för eleverna att delta i klimat- och hållbarhetsfostran, förklarar Rintala.

Det är också viktigt att satsa på samarbetet och växelverkan med exempelvis företag och andra utbildningsanordnare.

Energiproduktion, hållbar utveckling och ny energiteknik

Projektet Innostavaa energiaa kouluun fick 43 290 euro i statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen. Projektet pågår fram till slutet av 2024.

Teman för klimat- och miljöfostran behandlas utifrån energiproduktion, olika lösningar för hållbar utveckling och ny energiteknik.

Dessutom är målet för projektet att göra undersökande arbete som en del av den pedagogiska verksamhetskulturen.

– Vi vill uppmuntra till att testa undersökande arbetssätt i digitala miljöer och planera STEAM-innehåll tillsammans med undervisningspersonalen.

STEAM är en förkortning av engelskans Science, Technology, Engineering, Art and Math. I undervisningen innebär STEAM att ämnesgrupper och teknik slås samman till omfattande inlärningshelheter.