Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

”Ensi vuonna mä oon normaali eskari” ­­–  kokemuksia kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Julkaistu: 15.6.2022

Vaasan kaupunki on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Metsäkallion päiväkodissa on vuoden kokeilun jälkeen hyviä kokemuksia sekä lapsilta että aikuisilta.

Alkuperäinen teksti: Tiina Rintanen, päiväkodinjohtaja, Metsäkallion päiväkoti

Valtakunnallinen kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun eivät perheet voi hakea erikseen mukaan, vaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee mukana olevat päiväkodit sekä lapset.

Ministeriö valitsi Vaasasta kokeilupäiväkodeiksi Gerby daghemin, Metsäkallion päiväkodin, Sundom daghemin sekä Merikaarrossa sijaitsevan Pikkuonnin päiväkodin.

Eskari alkaa kokeilijoilla jo viisivuotiaana

Viime syksynä Metsäkallion päiväkodin kokeiluryhmien työntekijät ja lapset olivat aivan uuden haasteen edessä. Arjen käytännöt muotoutuivat alkusyksyn aikana työntekijöiden rautaisen ammattitaidon ja iloisen asenteen ansiosta opetussuunnitelmien mukaisiksi.

Elokuusta 2021 alkaen osa vaasalaisista lapsista on siis päässyt aloittamaan esiopetuksen osana kokeilua jo viisivuotiaana. Normaalisti esiopetus alkaa 6-vuotiaana.

Metsäkallion päiväkodissa on toiminut kolme kokeilussa mukana olevaa esiopetusryhmää, joissa jokaisessa on sekä 5- että 6-vuotiaita.

Näin lapset vastasivat, kun kysyttiin ”Miltä tuntuu, kun esiopetusryhmässä on 5- ja 6-vuotiaita?”

”Aika sellaselta semi kivalta.”

”Kivalta, mä oon saanu enemmän kavereita.”

”On erikoista.” (sanoo 6-vuotias.)

”Tuleekohan 5-vuotiaista tosi hyviä, kun ne on jo nyt eskarissa?”

”Mä oon oppinu niiltä (6-vuotiailta) tekemään Multilink-hyrriä.”

”Tuntuu hyvältä tulla pienenä.”

”Jos joku kiusaa niin isommat auttaa mua ja sanoo, että älä välitä.”

Vanhemmat antaneet hyvää palautetta

Lasten huoltajat pohtivat aluksi, miten pienryhmät muodostetaan tai vaaditaanko mukana olevilta 5-vuotiailta liikaa. Tämän kevään aikana vanhemmilta saatujen palautteiden perusteella voi todeta, että päiväkodin henkilökunta on onnistunut löytämään lasten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita hyödyntämällä juuri oikeat pienryhmäjaot ja toiminnan vaativuuden tason.

”Että on mahtavaa kuinka monipuolisesti ja aktiivisesti ryhmässä tehdään kaikenlaista, lapsi on oppinut hienosti lukemaan ja laskemaan. Liikkumisen puolesta on kiva kun on mm. metsäretkiä, hiihtoa, luistelua ja uimista.”

 

”Arvostamme ja olemme kiitollisia siitä työstä, mitä teette joka päivä.”

5-vuotiaille maistiaisia, 6-vuotiaille asioiden syvällisempää käsittelyä

Päiväkodin henkilökunta kokee, että kokeilun alussa paljon aikaa meni siihen, että lapset harjoittelivat itsestä huolehtimista ja arjen taitoja. Toimintakauden kuluessa on sitten nähty lasten rohkaistumista, kukkaan puhkeamista, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja edistymistä kognitiivisissa taidoissa.

Kokeiluvuoden aikana on eri aihealueista 5-vuotiaille tarjottu maistiaisia ja 6-vuotiaiden kanssa käsitelty asioita syvällisemmin.

Näin lapset vastasivat, kun heiltä kysyttiin ”Mitä olet oppinut esikoulussa?”

”Oon oppinu hyvin leikkimään legoilla.”

”Oon oppinu esittämään esityksiä ja lukemaan.”

”Oon oppinu tekemään pizza-lennokin.”

”Olen oppinut tukkimiehen kirjanpitoa ja laskemaan sataan.”

”Oon oppinu kirjaimia ja että 10-10 on nolla.”

”Mä oon oppinu Inkalta (6v.) kärrynpyörän tekemään ja kun nää isommat on esiintynyt niin mäkin oon oppinut.”

”Oon oppinu lukemaan ja kirjottamaan.”

Yhtenäisen linjan luomiseen ja ylläpitämiseen läpi esiopetusryhmien pyritään ensi toimintakaudella panostamaan enemmän. Henkilökunnalle varataan aikaa yhteiseen suunnitteluun kehittämispäivänä ja muutetaan tulevan toimintavuoden palaverikäytäntöjä. Lisäksi kokeilussa mukana olevien esiopetusryhmien opettajille on tarkoitus järjestää vertaistapaamisia.

Tavoitteena vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Ministeriön kokeiluun valittiin satunnaisotannalla mukaan yhteensä 105 kuntaa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Vaasasta kokeilussa on mukana sekä kaksivuotiseen esiopetuksen osallistuvia 5-vuotiaita että verrokkiryhmiä, joissa 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksessa.

Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti noin 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.