Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

”Nästa år blir jag ett vanligt förskolebarn” – erfarenheter om ett försök med tvåårig förskoleundervisning

Publicerad: 15.6.2022

Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet. I Metsäkallion päiväkoti har man efter ett års försök goda erfarenheter bland både barn och vuxna.

Originaltexten: Tiina Rintanen, daghemsföreståndare, Metsäkallion päiväkoti

Det riksomfattande försöket började i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

I försöket med tvåårig förskoleundervisning kan familjerna inte ansöka om att få vara med, utan Undervisnings- och kulturministeriet väljer de daghem samt barn som är med.

Ministeriet valde Gerby daghem, Metsäkallion päiväkoti och Sundom daghem i Vasa samt Pikkuonnin päiväkoti i Merikart till försöksdaghem.

Provdeltagarna börjar inom förskoleundervisningen redan vid fem års ålder

I höstas stod personalen och barnen i försöksgrupperna i Metsäkallion päiväkoti inför en alldeles ny utmaning. Vardagspraxisen utformade sig och motsvarade läroplanerna under början av hösten, tack vare den verkligt proffsiga personalen och dess glada attityd.

Från augusti 2021 har en del av barnen i Vasa fått börja inom förskoleundervisningen redan vid 5 års ålder som en del av försöket. Normalt börjar förskoleundervisningen då barnet är 6 år.

I Metsäkallion päiväkoti har tre grupper inom förskoleundervisningen deltagit i försöket, och i varje grupp finns det både 5- och 6-åringar.

Så här svarade barnen, då man frågade dem hur det känns då det finns både 5- och 6-åringar i gruppen:

“Det känns ganska kul.”

“Kul, jag har fått flera kompisar.”

“Det är ovanligt. (säger en 6-åring)”

“Jag undrar om 5-åringar blir riktigt duktiga, då de redan nu är i förskolan.”

“De (6-åringar) har lärt mig att göra Multilink-snurror.”

“Det känns bra att börja som liten.”

“Om någon mobbar, hjälper äldre till och säger att jag inte behöver bry mig.”

Föräldrarna har gett god respons

Barnens vårdnadshavare funderade först på hur smågrupperna bildas eller om det krävs för mycket av 5-åringarna som är med. Enligt responsen som under våren har getts av föräldrarna kan man konstatera att personalen på daghemmet har lyckats hitta barnens behov och intressen genom att utnyttja precis lämpliga smågruppsindelningar och kompetensklassificering.

“Det är så fantastiskt hur mångsidigt och aktivt man gör allt möjligt i gruppen, barnet har fint lärt sig att läsa och räkna. Vad gäller motion är det roligt med bland annat skogsutflykter, skidåkning, skridskoåkning och simning.”

 

“Vi värdesätter och är tacksamma för det arbete, som ni varje dag gör.”

Smakbitar för 5-åringarna, mer djupgående behandling av frågor för 6-åringarna

Personalen på daghemmet upplever att i början av försöket tog det mycket tid då barnen övade sig på att ta hand om sig själva och lärde sig vardagsfärdigheter. Under verksamhetsperiodens gång har man sett hur barnen har blivit modigare, slagit ut i blom, utvecklat kommunikationsförmågan och fått bättre kognitiva färdigheter.

Under försöksåret har man bjudit 5-åringar på smakbitar på olika teman, och med 6-åringar har man mer djupgående behandlat frågor.

Så här svarade barnen då man frågade dem vad de har lärt sig i förskoleundervisningen:

“Jag har blivit bra på att leka med lego.”

“Jag har lärt mig att uppträda och läsa.”

“Jag har lärt mig att tillverka ett modellflygplan av pizza.”

“Jag har lärt mig staketuppställning (tukkimiehen kirjanpito) och att räkna till hundra.”

“Jag har lärt mig bokstäver och att 10–10 blir noll.”

“Inka (6 år) har lärt mig att hjula, och då de äldre barnen har uppträtt så har jag lärt mig det också.”

“Jag har lärt mig att läsa och skriva.”

Till nästa verksamhetsår strävar man efter att satsa mer på att skapa och upprätthålla en enhetlig linje för alla grupper inom förskoleundervisningen. Det reserveras tid för personalen för gemensam planering på utvecklingsdagen och mötespraxisen ändras för inkommande verksamhetsår. Dessutom tänker man ordna möten mellan de lärare inom förskoleundervisningen som deltar i försöket.

Målet är att stärka jämlikheten i utbildningen

Syftet med det riksomfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning är att stärka jämlikheten i utbildningen samt att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

Till ministeriets försök valdes genom slumpmässigt urval totalt 105 kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner.

Med i försöket i Vasa är både 5-åringar som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och kontrollgrupper där 5-åringarna är med i småbarnspedagogiken.

I försöket deltar uppskattningsvis totalt 10 000 barn som är födda 2016 eller 2017.