Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Evondos-lääkeannostelijarobotti käyttöön kotihoidossa

Julkaistu: 7.1.2020

Vaasan kaupungin kotihoidon alue 3 aloittaa pilottina Evondos-lääkeannostelijarobotin käytön asiakkaillaan. Pilotti alkaa tammikuun lopussa ja kestää noin 7 kuukautta. Pilotissa on 30 laitetta kotihoidon eri asiakkailla.

Evondos käyttää apteekin tarjoamaa koneellista lääkeannosjakelua. Automaatti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti. Automaatit asennetaan asiakkaan kotiin.

Automaatti kertoo asiakkaalle, milloin on lääkkeenoton aika ja huomauttaa, jos lääkepussia ei ole otettu. Automaatti tekee lääkepussiin jopa viillon valmiiksi, jotta asiakkaan on helppo saada lääkkeet pussista.

Asiakasturvallisuus lääkehoidossa paranee

Evondos-lääkeannostelijarobotin avulla lääkehoidon turvallisuus paranee huomattavasti, kun oikea asiakas saa lääkkeet automaatista aina oikeaan aikaan ja oikeina annoksina. Näin lääkehoitoa voidaan seurata entistä paremmin.

­– Hoitajille tulee hälytys, jos lääke jää jostakin syystä ottamatta koneesta. Apuna voidaan hyödyntää myös Alvar-kuvapuhelinpalvelua, jolloin hoitaja näkee etäyhteyden kautta asiakkaan ottavan lääkkeet koneesta, kuvailee kotihoidon johtaja Paula Olin.

– Jos asiakas ei jostakin syystä ota lääkepussia, se siirtyy laitteen lukittuun säiliöön. Muulloin vain hoitajat pääsevät tarvittaessa käsittelemään laitteessa olevia lääkepusseja. Varautuminenkin on huomioitu. Jos tulee sähkökatkos, niin laitteen akku kestää 24 tuntia, kertoo Evondoksen asiakasprojektipäällikkö Eetu Tanninen.

Asiakkaille itsenäisyyttä

Koneen käyttäjiksi valikoidaan sellaisia kotihoidon asiakkaita, jotka mielellään ottavat tarvitsemansa lääkkeet ja kykenevät ottamaan ne itsenäisesti. Koneet ovat henkilökohtaisia ja niihin tallennetaan asiakaskohtaiset tiedot. Pilottina toimivan kotihoidon alueen 3 asiakkaat asuvat Ristinummella, Vanhassa Vaasassa, Runsorissa, Höstvedellä, Teeriniemellä, Purolassa, Huutoniemellä, Kiilapalstalla ja Melaniemellä.

– Tuemme asiakkaita koneen käytössä niin, että se tulee heille tutuksi. Kun he voivat ottaa itse lääkkeensä, asiakkaat kokevat olevansa omatoimisempia ja itsenäisempiä, selventää Olin.

Noin kolmessa-neljässä kuukaudessa voidaan suunnitella asiakkaan kotihoitoa uudelleen ja esimerkiksi siirtää kotihoidon käyntejä sopivimpiin hetkiin asiakkaan ja hoitajien aikatauluissa, kun aamun lääkkeet hoituvat koneen avulla.

Monen vuoden kehittämisen tulos

Ensimmäiset Evondos-lääkkeidenannostelurobotit ovat olleet vuonna 2014 asiakkailla koekäytössä. Laitetta on kehitetty hoitajien antamien muutosehdotusten pohjalta. Evondos on käytössä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Annospusseja on tähän mennessä annosteltu jo yli kolme miljoonaa.