Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Evondos läkemedelsdoseringsrobot tas i bruk inom hemvården

Vasa stads hemvårdsområde 3 inleder pilottester med en läkemedelsdoseringsrobot från Evondos hos sina klienter. Pilottestet inleds i slutet av januari och varar ca 7 månader. Under pilottestet finns 30 anläggningar hos olika klienter inom hemvården.

Evondos använder den maskinella läkemedelsdosering apoteket erbjuder. Automaten läser från texten på doseringspåsen vilken tidpunkt läkemedlet ska ges och agerar därefter. Automaterna monteras hemma hos klienterna.

Automaten berättar åt klienten när det är dags att ta läkemedlet och påpekar ifall läkemedelspåsen inte tagits. Automaten gör t.o.m. ett snitt färdigt i läkemedelspåsen, så att klienten lätt får läkemedlen från den.

Klientsäkerheten förbättras inom läkemedelsbehandlingen

Med hjälp av Evondos läkemedelsdoseringsrobot förbättras läkemedelssäkerheten märkbart, då rätt klient alltid får läkemedlen från automaten i rätt tid och korrekt doserade. På detta vis kan läkemedelsbehandlingarna följas upp bättre än förr.

­– Skötaren får ett alarm, ifall läkemedlet av någon anledning inte tas från apparaten.  Alvar bildtelefontjänsten kan även tillämpas som hjälp, då ser skötaren genom distanskontakt att klienten tar läkemedlen från apparaten, beskriver hemvårdschef Paula Olin.

– Ifall klienten av någon anledning inte tar läkemedelspåsen, förflyttas den till en låst behållare.  I övrigt kommer enbart skötarna åt att vid behov behandla de läkemedelspåsar som finns i apparaten. Även laddning har beaktats. Ifall det uppstår ett strömavbrott hållet batteriet i apparaten i 24 timmar, berättar klientprojektchef Eetu Tanninen från Evondos.

Mer självständighet för klienterna

Som brukare av apparaten väljs sådana av hemvårdens klienter som gärna tar de läkemedel de behöver och som förmår ta dem självständigt. Apparaterna är personliga och i dessa lagras klientspecifika uppgifter. Klienterna inom hemvårdsområde 3 som fungerar som pilottestare bor i Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs, Kilskiftet och Melmo.

– Vi stöder klienterna i användningen av apparaten så att de blir bekanta med dess funktion.  Då de själva kan ta sina läkemedel upplever klienterna att de är mer självständiga och handlingskraftiga, förtydligar Olin.

Inom ungefär tre-fyra månader går det att planera om hemvården för klienten och exempelvis förflytta hemvårdsbesöken till mer lämpliga stunder enligt klientens och skötarens tidtabeller, eftersom morgonmedicinerna sköts genom apparaten.

Resultatet av många års utveckling

De första Evondos läkemedelsdoseringsrobotarna har varit i testbruk hos klienter år 2014. Apparaturen har utvecklats enligt de förändringsförslag skötarna givit. Evondos används förutom i Finland även i Sverige, Norge och Danmark. Hittills har redan över tre miljoner doseringspåsar blivit doserade.

Publicerad: 07.01.2020