Ohita valikko
Ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Gasum LNG Oy:n varasto otetaan kesäkuussa käyttöön Vaskiluodossa

Julkaistu: 30.5.2022

Gasum LNG Oy on rakentanut Vaasan kaupungin kilpailuttaman varastokokonaisuuden nesteytetylle maakaasulle eli LNG:lle. Vaskiluodon eteläosassa sijaitsevan varaston käyttöönotto aloitetaan kesäkuun 6. päivän jälkeisellä viikolla. Tästä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja näkyvää ilmasta kondensoituvaa kosteutta tankkien jäähdytyksen aikana.

Gasum on vuokrannut Vaskiluodon eteläosassa olevan alueen Vaasan kaupungilta. Tontille on rakennettu LNG-säiliöt (2 x 225 m³) ja nestetyppisäiliö LNG-säiliöiden jäähdytystä varten. LNG tuodaan välivarastoon säiliöautoilla ja se kuljetetaan sieltä edelleen asiakkaalle säiliöautoilla.

Välivaraston käyttöönotto aloitetaan 6. kesäkuuta 2022 alkavalla viikolla. Käyttöönotosta saattaa aiheutua jonkin verran melua ja näkyvää ilmasta kondensoituvaa kosteutta tankkien jäähdytyksen aikana. Käyttöönotossa ei pääse metaania ilmakehään, sillä jäähdytys suoritetaan käyttämällä nestetyppeä.

Gasum LNG on tehnyt välivaraston suunnitteluvaiheessa seuraamusanalyysit, joiden mukaan minkään onnettomuusskenaarion vaikutukset eivät yllä yhtiön käytössä olevan alueen ulkopuolelle. Onnettomuustilanteissa tulee seurata Pohjanmaan pelastuslaitoksen ohjeita ja välttää liikkumista alueella.