Förbigå menyn
flygfoto

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Gasum LNG Oy:s lager i Vasklot tas i bruk i juni 2022

Publicerad: 30.5.2022

Gasum LNG Oy har byggt en av Vasa stad upphandlad lagringsanläggning för flytande naturgas (LNG). Lagret, som ligger i södra delen av Vasklot, tas i användning veckan som börjar måndagen den 6 juni. Det kan orsaka visst buller och synlig kondens från luften under kylning av tankarna.

Gasum har hyrt området i södra delen av Vasklot av Vasa stad. LNG-tankar (2 x 225 m³) och en tank för flytande kväve för kylning av LNG-tankarna har byggts ovanpå mark. LNG transporteras till mellanlagret med tankbilar och därifrån vidare till kunden med tankbilar.

Mellanlagret börjar användas veckan som börjar måndagen den 6 juni 2022. Det kan orsaka visst buller och synlig kondensering av luften under kylning av tankarna. Vid idrifttagningen släpps ingen metan ut i atmosfären eftersom kylningen sker med flytande kväve.

Gasum LNG har genomfört konsekvensanalyser under planeringsfasen av mellanlagringsanläggningen. Analyserna visar att effekterna av ett eventuellt olycksscenario inte kommer att sträcka sig utanför det område som används av företaget. Om en olycka inträffar ska man följa anvisningarna från Österbottens räddningsverk och undvika att röra sig i området.