Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Henkilöstöraportti 2021: Panostuksia hyvinvointiin ja osaamisen tukemiseen

Julkaistu: 22.6.2022

Vaasan kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2021 on julkaistu. Vuoden 2021 aikana kaupungin organisaatiossa tapahtui iso muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle. Koronapandemia vaikutti edelleen ja myös etätyösuositukset jatkuivat, mikä toi haasteita toimintaan ja yhteisöllisyyteen mutta myös hyvinvointia ja joustoa työhön.

Keskeisiä tunnuslukuja

Kaupungin henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli 4 534. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,1 vuotta, ja henkilöstöstä enemmistö eli 78,8 prosenttia oli naisia.

Vuoden 2021 aikana pitkien sairaslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laski.

– Tämä on hyvä suunta, ja vertailukaupunkeihin nähden ollaan hyvällä tasolla, kertoo Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 282 henkilöä, ja nousua vuoteen 2020 verrattuna oli 18 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuoden aikana 110 työntekijää. Omasta pyynnöstä irtisanoutuneiden määrä lisääntyi jonkun verran (2021: 164, 2020: 118), trendi on ollut valtakunnallinen. Suurin osa omasta pyynnöstä irtisanoutuneista oli sosiaali- ja terveystoimesta.

– Tähän tulemme kiinnittämään erityistä huomioita. Keskeistä on pohtia, miten saamme houkuteltua osaavaa työvoimaa, ja miten saamme heidät pysymään motivoituneina ja sitoutuneina jatkamaan työskentelyään meillä, Kruhse-Poutanen sanoo.

Vuoden 2021 aikana oli avoinna 792 työpaikkaa, ja työpaikkoja haki kaiken kaikkiaan 6 108 hakijaa. Vuoden 2021 aikana toteutettiin myös 16 anonyymiä rekrytointia.

Etätyö, palkitseminen ja johtamisen kehittäminen teemoina

Koronapandemian jatkuessa panostettiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin.

– Henkilöstöä huomioitiin 100 euron edulla Epassiin. Lisäksi tarjottiin työnohjausta, etätyöohje päivitettiin ”uusi normaali” huomioiden sekä laadittiin tukimateriaalia etä- ja hybridityön tukemiseen, kertoo Kruhse-Poutanen.

Johtamisen ja esihenkilötyön suunnitelmallista kehittämistä jatkettiin vuonna 2021. Esihenkilöitä koulutettiin muun muassa valmentavan johtamisen esihenkilövalmennuksella sekä johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävällä koulutuksella. Henkilöstön osaamista kehitettiin suunnitelmallisesti vuosittaisen koulutussuunnitelman pohjalta.

Vuoden 2021 aikana toteutettiin työnantajamielikuvatutkimukset, joiden pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma.

– Lisäksi päivitettiin palkitsemisohjelma, minkä myötä saimme uusia keinoja henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen sekä onnistumisista palkitsemiseen, Kruhse-Poutanen sanoo.

Vuoden 2021 aikana käynnistettiin työajanseurannan järjestelmähanke sekä jatkettiin palkkausjärjestelmien kehittämistä. Myös henkilöstön aloitetoiminnan kehittämistä jatkettiin jatkuvan parantamisen toimintamallin pohjalta.

Tutustu Vaasan kaupungin henkilöstöraporttiin täällä.