Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on onnistuttu

Julkaistu: 5.6.2019

Päivitetty: 21.10.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.6.2019 muun muassa Energia- ja ilmasto-ohjelman raporttia, henkilöstöraporttia sekä kaupunginhallituksen jaostojen kokoonpanoja.

Vuonna 2016 Energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteiksi asetettiin muun muassa energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen, asukaskohtaisten kasvihuonepäästöjen vähentäminen 30 % vuoteen 2020 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Seurantaraportti vuodelta 2018 kertoo, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on Vaasassa onnistuttu erittäin hyvin verrattuna muihin kuntiin. Vuoden 2019 CO2-raportin mukaan asukaskohtaisissa päästöissä Vaasa on sijalla kolme vastaavankokoisten kaupunkien listauksessa, yhdentoista Fisu-kunnan joukossa Vaasa on sijalla yksi ja kaikkien vertailtavien kuntien joukossa sijalla neljä.

Kaupunginjohtajasopimuksen mukaisesti määrällisenä tavoitteena on asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tähän tavoitteeseen tullaan pääsemään. Sen sijaan 30 % tavoitteen saavuttaminen edellyttää vielä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi.

 

Henkilöstöraportti kertoo henkilöstötilanteesta

Vaasan kaupungilla oli vuonna 2018 henkilöstöä kokonaisuudessaan 5827 henkilöä ja henkilötyövuosia 4714. Vähennystä vuoteen 2017 verrattuna tuli henkilötyövuosissa 440. Työllistettyjä työskenteli viime vuonna 158 henkilöä. Vakinaisia koko henkilöstä oli 77,3 prosenttia.

Vuonna 2018 koko henkilöstölle maksettiin palkkoja yhteensä noin 182,5 miljoonaa euroa (2017 noin 191 miljoonaa euroa). Palkkasumma laski siis 4,6 % (8,87 miljoonaa euroa) vuoteen 2017 verrattuna. Väheneminen perustuu henkilötyövuosien laskuun.

Vakituisesta henkilöstöstä eniten viime vuonna oli 55-59-vuotiaita ja henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta. Vakituisesta henkilöstöstä 70,3 prosenttia oli naisia. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt samana vuoden 2017 tasoon nähden eli 325 henkilöä.

Yleisimmät työnimikkeet 2018 olivat hoitaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, sairaanhoitaja sekä päätoiminen tuntiopettaja.

Vuonna 2018 Vaasan kaupungilla oli auki 407 työpaikkaa, joista 269 oli vakituisia toimia. Työpaikkoja haki kaiken kaikkiaan 4779 hakijaa. Eniten haettiin työntekijöitä sosiaali- ja terveystoimeen sekä kasvatus ja opetustehtäviin. Kaupunki työllistää lisäksi lähes 300 sijaista joka kuukausi.

Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi. Raportti käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Kaupunginhallituksen jaostojen jäsenet ja puheenjohtajat valittiin

Vaasan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on suunnittelujaosto, yleisjaosto ja konsernijaosto. Jaostojen toimikausi on kaksi vuotta. Kussakin jaostossa on seitsemän kaupunginhallituksen jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Uusi toimikausi alkoi 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2021.

Kaupunginhallitus valitsi suunnittelujaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Marko Heinonen, vara Kai Luoma
Varapuheenjohtaja Helena Boucht-Lindeman, vara Anne Salovaara-Kero
Mauri Ollila, vara Jorma Katajamäki
Juha Tuomikoski, vara Laura Ala-Kokko
Pirjo Andrejeff, vara Jorma Kivimäki
Arja Miettinen, vara Maria Tolppanen
Ragnvald Blomfeldt, vara Sture Erickson

Kaupunginhallitus valitsi yleisjaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet:
Puheenjohtaja Pirjo Andrejeff, vara Arja Miettinen
Varapuheenjohtaja Laura Ala-Kokko, vara Jorma Katajamäki
Lauri Karppi, vara Mauri Ollila
Jorma Kivimäki, vara Maria Tolppanen
Sture Erickson, vara Ragnvald Blomfeldt
Barbro Kloo, vara Ulla Granfors
Marianne Munkki, vara Raija Kujanpää

Kaupunginhallitus valitsi konsernijaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet:
Puheenjohtaja Lars-Erik Wägar, vara Johan Kullas
Varapuheenjohtaja Jorma Katajamäki, vara Lauri Karppi
Laura Ala-Kokko, vara Mauri Ollila
Jorma Kivimäki, vara Pirjo Andrejeff
Arja Miettinen, vara Maria Tolppanen
Anne Salovaara-Kero, vara Helena Boucht-Lindeman
Kai Luoma, vara Marko Heinonen

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.