Ohita valikko
Palveluyksikönjohtaja Jaana Kurki
Palveluyksikönjohtaja Jaana Kurki

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Horisontissa vahvistetaan palveluja jalkautetulla työskentelytavalla

Julkaistu: 19.10.2021

Nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluiden kasvavaan palvelun tarpeeseen ja asiakasmäärien nousuun vastataan Horisontin muuttuvilla työskentelytavoilla sekä Klaaran ja Horisontin henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksilla.

Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti laajensi tänä syksynä palvelujaan ja työskentelytapaa, jossa ns. jalkaudutaan eli tullaan paikan päälle asiakkaan toiminta- ja elinympäristöön. Tämä työskentelytapa ei sinänsä ole uutta, mutta nyt jalkautumisesta asiakkaiden luokse halutaan vakiintunut ja säännöllinen työskentelytapa. Jalkautuessaan työntekijät voivat antaa myös konsultoivaa tukea yhteistyökumppaneiden luona. 

– Tämän toimintamallin avulla laajennamme myös tavoitettavuuttamme eri yksiköiden sisällä. Jalkautamme päihdehoitotyön osaamistamme lastensuojeluun ja Vähänkyrön toimipisteelle sekä mielenterveystyön osaamistamme aikuisten sosiaalityöhön kerran viikossa, kertoo palveluyksikön johtaja Jaana Kurki. 

Vähässäkyrössä on vuosien ajan ollut toimintaa mielenterveystyön osalta tiistaisin ja jatkossa paikalla tulee olemaan myös päihdehoitotyöstä vastaava ammattihenkilö. Vähänkyrön toimipisteen ajanvaraus tapahtuu Horisontin päivystyspuhelimen tai sähköisen yhteydenoton kautta. Asiakkaat otetaan vastaan Vähäkyrö-talon tiloissa. 

– Aito, yhdessä tehtävä yhteistyö laajentaa molemminpuolista osaamista sekä madaltaa kynnystä hakeutua Horisontin asiakkaaksi. Olemme havainneet selkeän tarpeen aikuissosiaalityössä yhteistyölle ja sen tiivistämiselle, niin asiakkaiden kuin työntekijöiden osalta. Kysyntää työntekijöille on riittänyt ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia, iloitsee Kurki. 

Klaaran ja Horisontin toimintaa kehitetään henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusten avulla

Nuorisoasema Klaarassa sekä Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontissa ovat alkaneet henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutukset, joiden avulla ammatillista osaamista halutaan laajentaa ja siten kehittää palveluja.  

– Yhteensä yhdeksän työntekijää Klaarasta ja Horisontista aloittivat syksyllä oppisopimuskoulutuksen Vamialla päihdehoitotyön kehittämisohjelmassa. Lähes puolet koulutukseen ilmoittautuneista työntekijöistä ovat pääasiallisesti mielenterveystyötä tehneitä ja tämän koulutuksen avulla he saavat myös päihdehoitotyön osaamisen, kertoo Kurki.  

Pohjanmaan sote-keskushankkeen myötä Nuorisoasema Klaarasta kolme työntekijää kouluttautuu nuorille tarkoitettuun IPC lyhytterapiamalliin, jonka avulla kyetään tunnistamaan masennusoireita ajoissa sekä tukemaan nuorten psykososiaalista hyvinvointia.  

– Lisäksi tulemme kouluttamaan koko henkilökuntaa Klaarasta ja Horisontista lyhytterapeuttisiin menetelmiin vielä 1.11. ja 9.11., jolloin Klaara ja Horisontti ovat kiinni. Nämä koulutukset tulevat tarpeen, sillä yksistään henkilöstömäärän lisääminen ei ratkaise palvelun tarpeen kasvun ja asiakasmäärien nousun haasteita. Henkilökunnan koulutus sekä osaamisen ylläpito ovat keskeisiä työssäjaksamisen keinoja, jonka avulla lisäämme työviihtyvyyttä sekä työhön sitoutumista asiakkaiden hyödyksi, Kurki vahvistaa.